Yhteistyökumppani, joka takaa mittavan tietotaidon ja kokemuksen lämpökäsiteltyjen osien valmistuksesta.

Jame-Shaft on paljon enemmän kuin pelkkä komponenttitoimittaja, pitkän kokemuksen lisäksi olemme investoineet poikkeuksellisen paljon myös tuotteiden ja prosessien kehitykseen. Käytössäsi onkin aina viimeisin tekniikka ja tarkkaan valvottu ja tasalaatuinen prosessi sekä osaava henkilöstömme.

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu jatkuva halu kehittyä ja kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on löytää kuhunkin käyttötarpeeseen yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu joka palvelee asiakasta kustannustehokkaasti. Osallistumme mielellään asiakkaan kehitysprojekteihin jo niiden alkuvaiheessa ja autamme löytämään toimivat ratkaisut. Usein olemme myös toteuttaneet asiakaskohtaisia koulutuksia jossa pystymme kertomaan materiaalien, koneistuksen, lämpökäsittelyn ja viimeistelyn sovittamisesta yhteen valmistavan yrityksen näkövinkkelistä.

Prosessin seuranta ja testaus takaavat toivotun lopputuloksen

Asioiden sujuvoittamiseksi käytössämme on useita erilaisia digitaalisia työkaluja. Pystymme mm. hyödyntämään asiakkaan 3D-malleja työstökoneiden ohjelmoinnissa. Lisäksi olemme kehittämässä työkalua joka helpottaa ja nopeuttaa oikean tyyppisen tappi / laakeri parin valintaa. Viimeisimpänä investointina tutkimukseen olemme ottamassa käyttöön tappi / laakeri parin testaamiseen soveltuvaa laitetta. Laboratorioista ja tutkimuslaitoksista poiketen laitteemme on rakennettu todelliseen kokoon tulosten luotettavuuden takaamiseksi. Maksimissaan voimme testata 70mm halkaisijaltaan olevan tapin laakerointia. Tappia kuormitetaan yhdellä suurella hydraulisylinterillä jolla saadaan laakerin pintaan maksimissaan 200MPa voima ja samalla tappia keikutetaan edestakaisin kahdella sylinterillä simuloiden esimerkiksi nosturin liikkeitä. Paine, liikekulma, viive ja liikenopeus ovat kaikki portaattomasti säädettävissä jolloin voidaan mahdollisimman tarkasti simuloida kulloistakin kuormitustapahtumaa. Laitteella voidaan helposti tehdä vertailevia testejä erilaisten liukulaakereiden kestosta taikka selvittää laakereiden kesto jo kehitysvaiheessa mikäli kuormitus ja liikenopeudet ovat tiedossa.

Laadunvalvonta kiinteänä osana kokonaisuutta

Tuotantoprosessiamme seurataan monin erilaisin menetelmin jotta voidaan taata aina tasalaatuinen lopputulos. Lämpökäsittelyä valvotaan erityisen tarkasti. Ensisijaisesti sen laatu perustuu pitkälle automatisoituun ja antureilla valvottuihin prosesseihin. Tämän lisäksi normaalista konepajasta poiketen käytössämme on moderni laitteisto lämpökäsittelyn lopputuloksen mittaamiseen. Lämpökäsittelyjä seurataan laatujärjestelmämme määrittelemällä taajuudella koepaloista sekä nitrauksessa että hiiletyskarkaisussa. Koepaloista tehtävistä hieistä mitataan kovuudet ja piirretään kovuuskäyrät säännöllisin väliajoin. Mahdollista myöhempää tarvetta varten säilytämme jokaisen panoksen koepalat joista on mahdollista tehdä mittauksia myös jälkikäteen.

Mustanitrauksessa valvotaan kovuuden ja kerrospaksuuden lisäksi myös pintakerroksen korroosionkestävyyttä. Tämä on useassa käyttökohteessa asiakkaan tuotteen ulkonäön kannalta erittäin tärkeä ominaisuus. Korroosiokestävyyttä voimme seurata sekä suolasumukaapissa että niin sanotulla pitkäaikaisella olosuhdetestillä.

Asiakkaan kannalta tärkeää on myös muun tuotannon systemaattinen seuranta. Tuotanto lähtee liikkeelle oikeasta raaka-aineesta. Tämän varmistamiseksi käytämme vain hyväksymiämme raaka-ainetoimittajia joilta ostamme tavaran oman, yleisiä standardeja tiukemman speksimme mukaan. Tätä valvomme materiaalitodistusten avulla. Töiden edistyessä työvaiheiden virheettömyyttä valvotaan jatkuvin mittauksin ja täyttämällä sähköistä mittapöytäkirjaa. Myös työpisteiden siisteyttä ja järjestystä valvotaan jatkuvasti ja niistä annetaan työntekijöille palaute havainnollisten taulujen avulla. Tarvittaessa teemme vaativammat tarkistusmittaukset 3D-mittakoneen avulla.

Kokonaislaatuun kuuluu myös pakkausten ja lähetysten virheettömyys. Pakkaus tehdään aina asiakkaan pakkaus- ja merkintäohjeiden mukaisesti. Useissa tapauksissa toimitukset kirjataan suoraan asiakkaiden sähköisiin järjestelmiin jota kautta tieto valmiina olevasta toimituksesta välittyy sekä asiakkaalle että kuljetusliikkeelle. Teemme toimituksia jatkuvasti ympäri maailman, joten myös tullauksiin liittyvät asiat ovat meille tuttuja.

Vieritä ylös