Yhteistyökumppani, jolla on mittava tietotaito ja kokemus lämpökäsiteltyjen osien valmistuksesta.

Jame-Shaft on paljon enemmän kuin pelkkä komponenttitoimittaja. Pitkän kokemuksemme tueksi olemme investoineet poikkeuksellisen paljon sekä tuotteiden että prosessien kehitykseen. Asiakkaamme käytössä onkin aina alan viimeisin tekniikka, tarkkaan valvottu ja tasalaatuinen prosessi sekä osaava henkilöstömme..

 

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu jatkuva halu kehittyä ja kehittää – yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on löytää kuhunkin käyttötarpeeseen yksinkertainen ja toimintavarma ratkaisu, joka palvelee asiakasta kustannustehokkaasti. Osallistumme mielellämme asiakkaan kehitysprojekteihin jo niiden alkuvaiheessa ja autamme löytämään toimivat ratkaisut. Olemme myös toteuttaneet asiakaskohtaisia koulutuksia, joissa pystymme kertomaan valmistavan yrityksen näkökulmasta materiaalien, koneistuksen, lämpökäsittelyn ja viimeistelyn yhteen sovittamisesta.

Prosessin seuranta ja testaus takaavat toivotun lopputuloksen

Suunnittelumme ja tuotantomme käytössä on useita erilaisia digitaalisia työkaluja. Luonnollisesti hyödynnämme asiakkaan 3D-malleja työstökoneiden ohjelmoinnissa. Muutaman viime vuoden ajan olemme käyttäneet itse suunnittelemaamme tappi / laakeri- parin testaamiseen soveltuvaa laitetta. Laboratorioista ja tutkimuslaitoksista poiketen laitteemme on rakennettu todelliseen kokoon tulosten luotettavuuden takaamiseksi. Maksimissaan voimme testata 70 mm halkaisijaltaan olevan tapin laakerointia. Tappia kuormitetaan yhdellä suurella hydraulisylinterillä, jolla saadaan laakerin pintaan maksimissaan 200 MPa voima ja samalla tappia keinutetaan edestakaisin kahdella sylinterillä simuloiden esimerkiksi nosturin liikkeitä. Paine, liikekulma, viive ja liikenopeus ovat kaikki portaattomasti säädettävissä, jolloin voidaan mahdollisimman tarkasti simuloida kulloistakin kuormitustapahtumaa. Laitteella voidaan helposti tehdä vertailevia testejä erilaisten liukulaakereiden kestosta tai selvittää laakereiden kesto jo kehitysvaiheessa, mikäli kuormitus ja liikenopeudet ovat tiedossa.

Laadunvalvonta kiinteänä osana kokonaisuutta

Seuraamme tuotantoprosessiamme monin erilaisin menetelmin, jotta voimme taata aina tasalaatuisen lopputuloksen. Erityisen tarkasti valvomme lämpökäsittelyä. Sen laatu perustuu ensisijaisesti pitkälle automatisoituihin ja antureilla valvottuihin prosesseihin. Tämän lisäksi, perinteisestä konepajasta poiketen, käytössämme on moderni laitteisto lämpökäsittelyn lopputuloksen mittaamiseen. Seuraamme lämpökäsittelyä erillisistä koepaloista sekä nitrauksessa että hiiletyskarkaisussa laatujärjestelmämme määrittelemällä taajuudella. Koepaloista tehtävistä hieistä mittaamme kovuudet ja luomme kovuuskäyrät säännöllisin väliajoin. Mahdollista myöhempää tarvetta varten säilytämme jokaisen panoksen koepalat, joista on mahdollista tehdä mittauksia myös jälkikäteen.

Mustanitrauksessa valvomme kovuuden ja kerrospaksuuden lisäksi myös pintakerroksen korroosionkestävyyttä. Tämä on useassa käyttökohteessa tuotteen ulkonäön kannalta erittäin tärkeä ominaisuus. Korroosiokestävyyttä voimme seurata sekä suolasumukaapissa että niin sanotulla pitkäaikaisella olosuhdetestillä.

Asiakkaan kannalta tärkeää on myös muun tuotannon systemaattinen seuranta. Tuotanto lähtee liikkeelle oikeasta raaka-aineesta. Tämän varmistamiseksi käytämme vain hyväksymiämme raaka-ainetoimittajia, joilta ostamme oman, yleisiä standardeja tiukemman, speksimme mukaan. Raaka-aineiden laatua valvomme materiaalitodistusten avulla. Töiden edistyessä varmistamme työvaiheiden virheettömyyden jatkuvilla mittauksilla, jotka kirjaamme sähköiseen mittapöytäkirjaan. Tarvittaessa teemme vaativimmat tarkistusmittaukset 3D-mittakoneen avulla. 

Kokonaislaatuun kuuluu myös pakkausten ja lähetysten virheettömyys. Teemme pakkaukset aina asiakkaan pakkaus- ja merkintäohjeiden mukaisesti.

Scroll to Top