Jameshaft-Uutiskirje-Syksy-2017-Koneinvestoinnit-iso-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskus-koneistus-sorvaus-hionta

Uutiskirje Syksy 2017

Pitkän odotuksen jälkeen Suomen taloudessa on tapahtunut merkittävä käänne parempaan. Jame-Shaftilla muutos alkoi jo viime vuoden lopulla, mutta kevään ja kesän aikana koko alan tilanne on kohentunut oleellisesti. Ongelmaksi ja kasvua rajoittavaksi tekijäksi alkaakin muodostua riittämätön kapasiteetti. Investoinnit konepajoissa ovat olleet pitkään alhaisella tasolla eikä alan nykyisellä kapasiteetilla pystytä saavuttamaan vuoden 2008 tasoa. Koneinvestoinnit ovat pyörähtäneet myös vauhtiin, mutta aikaa kuluu ennen kuin ne ovat täydessä ja tuottavassa käytössä.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2017 messuosastollamme vierailleille, oli jälleen kerran miellyttävä tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla yhteisiä huolenaiheita olivat raaka-aineiden heikentynyt saatavuus ja kohoavat hinnat sekä uuden henkilöstön rekrytoinnin vaikeus. Raaka-aineiden osalta niukkuutta on jo esiintynyt harvinaisempien materiaalien ja erityisesti ainesputkien osalta. Samoin ongelmia tuottaa yhä pidemmiksi karkaavat terästehtaiden toimitusajat jonka takia mekin joudumme ostamaan raaka-aineemme entistä aikaisemmin ja sitä myötä epävarmempien ennusteiden pohjalta. Terästehtaiden yhteisenä huolenaiheena tuntui olevan teräksen sulatuksessa käytettävien elektrodien saatavuus ja moninkertaistuneet hinnat. Tämän ongelman taustalla taasen on suurvaltapolitiikka ja omien etujen turvaaminen USA/Kiina akselilla.

Jame-Shaftin vuosi on ollut erittäin kiireinen ja kevään osalta erityisen haastava kysynnän nopean kasvun takia. Kesäkuun lopussa päättyneen tilikauden budjetoitu liikevaihto oli 11,2 milj.€ mutta toteutuma ylitti 13,1milj€. Koko tuo 2milj.€ lisäys tehtiin tammi-kesäkuun aikana! Koska mitkään indikaattorit ja ennusteet eivät tätä kyenneet ennustamaan viime syksynä emme pystyneet varautumaan lisääntyvään kysyntään ennakolta vaan kaikki toimenpiteet oli tehtävä nopeasti suuren paineen alla. Alkaneen tilikauden budjetoitu myynti on 16milj.€ ja ensimmäisellä kvartaalilla olemme olleet tuossa vauhdissa. Lisääntyvän kapasiteetin ansiosta toimitusvarmuutemme on hiljalleen parantunut ja jättämä pienentynyt.

Jameshaft-Uutiskirje-Syksy-2017-iso-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskusJameshaft-Uutiskirje-Syksy-2017-koneinvestointi-koneistuskeskus-iso-monitoimisorvi-vaakakarainen.JPG

Tärkeimpinä keinoina kapasiteetin lisäämisessä ovat olleet henkilöstön lisäys ja uudet investoinnit. Henkilömäärämme on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana kaikkiaan 25:llä henkilöllä. Lisäys on meidän kokoluokan yritykselle hurja, sillä viime vuoden lopulla meitä oli 52 henkeä! Muutama lisähenkilö tarvitaan vielä, sillä uusia koneita on vielä tulossa. Konekapasiteettia on uusien investointien myötä tullut tähän mennessä neljän sorvin verran, näistä kaksi on ns. monitoimisorveja. Suurimmat yksittäiset investoinnit eli iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus ovat vielä tulossa johtuen niiden pitkistä toimitusajoista. Monitoimisorvi tulee vielä loppuvuonna mutta koneistuskeskuksen toimitus menee tammikuulle 2018. Nämä tuovat vielä merkittävän lisän kapasiteettiimme ensi vuoden alussa. Näiden jälkeen suunnitelmissa on hionnan kapasiteetin lisääminen, mutta tältä osin valmiita ratkaisuja ei ole vielä kerrottavana.

Koneinvestointien lisäksi olemme panostaneet järjestelmien kehittämiseen. Kasvavat volyymit ja uudet työstökoneet vaativat entistä parempia työkaluja tuotannon ohjaamiseen. Tärkeää onkin saada ryhmiteltyä työt uuden konekannan mukaisesti siten että ne tulevat tehtyä parhaiten tarkoitukseensa soveltuvilla koneilla ja menetelmillä. Henkilömäärän ja uusien työtekijöiden osuuden kasvaessa on laajennettu osastopalaverien käyttöä tiedonvälityksessä ja työtekijöiden kouluttamisessa uusien menetelmien käyttöön. Tämän lisäksi on panostettu muuhun tiedottamiseen mahdollisimman visuaalisessa muodossa näyttötaulujen avulla. Kaiken kiireen keskellä olemme ottaneet käyttöön ja sertifioineet ISO 18001 mukaisen työ terveys ja turvallisuusjärjestelmän. Lisäksi ISO 9001 ja ISO 14001 järjestelmät on nyt sertifioitu uusimman (2015) version mukaisiksi.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja me kaikki pääsemme nauttimaan yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top