Jame-Shaft-Heat-Lampokasittely-Mustanitraus-Kapasiteetti

Uutiskirje Helmikuu 2023

Vuosi 2023 on saatu hyvään alkuun. Vuosi 2022 oli vaiherikas, mutta siitä huolimatta metalliteollisuuden tilanne oli koko vuoden melko hyvä. Ukrainan sodan alkaminen lisäsi ongelmia erityisesti raaka-aineiden saatavuudessa, mutta loppujen lopuksi vaikutukset ovat rajua hintatason nousua lukuun ottamatta jääneet pelättyä pienemmiksi. Kuten tunnettua teräksen osalta hinnat kohosivat lähes kaksinkertaisiksi ja monissa tuotannon apuaineissa kuten kaasuissa korotukset ovat olleet tätäkin suurempia. Teräksen osalta hinnat lähtivät kesällä laskuun, mutta loppuvuodesta hinnat kohosivat taas voimakkaasti energian kallistuessa. Kuten tunnettua kohonneet kustannukset ovat siirtyneet muidenkin tuotteiden ja palveluiden hintoihin, joka taasen on aiheuttanut ennätysmäisen korkean inflaation. Tämän takia myös terästen perushintoihin on tullut korotuksia vuoden vaihteessa. Kustannusten kohoamisen kierre tuntuu loputtomalta. Seuraava iso kustannusnousu tulee työmarkkinoilta, työehtosopimusneuvotteluissa on sovittu tälle ja ensi vuodelle yhteensä 7 % palkankorotuksista. Korotuksista valtaosa tulee jo tälle vuodelle. Vie aikaa ennen kuin tilanne vakiintuu ja markkinamekanismit toimivat ja hakevat talouteen uuden tasapainon. Paluuta vanhalle kustannustasolle ei kuitenkaan valitettavasti tule tapahtumaan, vaan suuri osa kohonneista kustannuksista jää pysyviksi.

Tulevaisuuden ennustaminen on edelleen yhtä hankalaa. Positiivista on, että energian riittävyys Euroopassa näyttää melko hyvin turvatulta. Myös leuto talvi on auttanut energian säästössä. Pahoista ennusteista huolimatta sähkön riittävyys ei ole ollut uhattuna ja kaasun riittävyys Suomessa ja Baltiassa on turvattu Suomeen saadun kaasuterminaalilaivan avulla. Suomen uuden ydinvoimalan Olkiluoto 3 koekäyttö pitäisi jatkua maaliskuun alussa ja tämän hetken suunnitelman mukaan säännöllinen sähköntuotanto alkaa huhtikuun alussa. Toivottavasti tämä aikataulu pitää, sen jälkeen voimala tuottaa 15 % Suomen sähköntarpeesta. Tämän jälkeen Suomi siirtyy sähkön ostajasta sähkön viejäksi. Negatiiviselle puolelle on laitettava Ukrainan sodan jatkuminen ja koko ajan uhkana oleva sodan laajentuminen. Valitettavasti nopeaa ratkaisua rauhan saamiseksi ei ole näkyvissä vaan molemmat osapuolet varustautuvat ja varautuvat pitkään sotaan.

Raaka-aineiden hintakehityksen ennustaminen on myös hyvin vaikeaa, lähes mahdotonta. Peruslaatuisten terästen hinnat laskivat loppuvuodesta, mutta nyt näyttää siltä, että hinnat ovat taas noususuunnassa. Osaltaan tähän vaikuttaa Euroopan ulkopuolelta, lähinnä Kiinasta tuodut teräkset, joiden hinnat olivat alkuun halvempia, nyt niiden hinta on myös noussut. Kaiken kaikkiaan näiden terästen hinta vaihtelee rajusti eräkohtaisesti johtuen EU:n asettamista tuontirajoituksista ja tulleista. Jame-Shaftin käyttämien runsaammin seostettujen terästen hinnat laskivat myös hieman syksyllä, mutta ovat nyt palanneet likimain korkeimmalle tasolleen. Yhtenä syynä erilaiseen kehitykseen on näiden terästen valmistuksessa tarvittavan energian määrä tonnia kohti. Erityisesti nuorrutusterästen valmistukseen tarvitaan erityisen paljon energiaa. Lisäksi tarvittavien seosaineiden hinnat ovat pysytelleet korkealla tasolla, muun muassa molybdeenin hinta on kaksinkertaistunut. Tämän hetken ennuste on, että Jame-Shaftin käyttämien raaka-aineiden hinnat säilyvät nykyisellä korkealla tasolla, pieni hintojen nousukaan ei olisi yllätys. Perusterästen hintojen kehityksen oletetaan olevan laskevan kysynnän (mm. rakentaminen) takia laskeva, mutta koneenrakennuksessa käytettävien terästen kysyntä näyttää säilyvän hyvällä tasolla ja pitää siten hinnat korkealla. Positiivista asiassa on se, että terästen saatavuus on nyt tyydyttävällä tasolla ja toimitusajat tehtailta ovat selkeästi lyhentyneet.

Toimialamme on selvinnyt vaikeuksista huolimatta edelleen kohtuullisesti. Jame-Shaft on kyennyt toimittamaan tilatut tuotteet syksyllä 2022 hyvällä, kuukaudesta riippuen 95–97 % toimitusvarmuudella. Joulukuussa ja tammikuussa toimitusvarmuus on ollut tätäkin parempi! Liikevaihtomme on budjetoidulla, likimain viime vuoden tasolla, mutta tilauskanta on noin 20 % alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Tämä johtunee siitä, että monet asiakkaamme ovat syystä tai toisesta jääneet jälkeen tuotannossaan ja eivätkä siksi ole voineet ostaa ennusteiden mukaisia määriä. Tämän johdosta olimme pakotettuja vähentämään kapasiteettiamme joulukuussa mm. pitämällä tuotannossa työajanlyhennysvapaita ja käyttämällä plus-saldoa vapaisiin. Tälläkin hetkellä kapasiteettia on jonkin verran vapaana, mutta ennusteiden mukaan tilanteen pitäisi korjaantua keväällä. Lisäksi tuotantoon on tulossa paljon uusia tuotteita, jotka omalta osaltaan lisäävät kapasiteetin käyttöastetta. Mikäli antamiinne ennusteisiin on tullut tai tulee muutoksia pyydämme, että kerrotte niistä meille mahdollisimman nopeasti, jotta pystymme tarvittaessa reagoimaan niihin.

Hieman rauhallisemmasta hetkestä huolimatta uskomme tulevaisuuteen on vahva. Investoinnit jatkuvat keskeytyksettä. Viimeisen vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti lämpökäsittelyyn: induktiokarkaisukone ja uusi nitrausuuni ovat täydessä tuotantokäytössä. Uusi hiiletyskarkaisu-uuni saapui meille viikolla 5 ja sen asennus on täydessä vauhdissa. Aikataulun mukaan se tulee tuotantokäyttöön maaliskuun aikana. Yhteensä nämä kolme laitetta kasvattavat merkittävästi lämpökäsittelykapasiteettiamme mahdollistaen samalla Jame-Shaftin kasvun uudelle liikevaihtotasolle. Lisäksi ne tuovat laajuutta ja varmuutta tuotantoon, ei olla yhden laitteen varassa vaan vaihtoehtoja löytyy. Kuten aikaisemmin kerrottu nämä hankinnat edustavat uusinta tekniikkaa ja niiden valinnassa on erityisesti painotettu energian mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä prosessissa ja muita ympäristötekijöitä tietenkään tehokkuutta ja laaduntuottokykyä unohtamatta.

Jame-Shaft-Heat-Lampokasittely-Mustanitraus-Kapasiteetti

Jame-Shaft-Mustanitraus-Ipsen-Uunit

Kuten edellisessä tiedotteessa kerrottiin seuraavat isommat investointimme tulevat hiontaosastolle. Viikolla 7 saapui laitteisto hiontanesteiden keskitettyyn käsittelyyn. Sen aiheuttamat layout muutokset on saatu valmiiksi ja asennusta on aloitettu. Putkistoa tarvitaan paljon, sillä jokaisella järjestelmään liitettävällä koneella pitää olla lastuamisnesteen meno- ja paluuputki puhdistuslaitteelle. Tällä hetkellä jokaisessa hiomakoneessa on oma paperisuodattimeen perustuva suodatuslaite. Uudessa systeemissä nesteet puhdistetaan keskitetysti ja puhdistettu neste pumpataan suodattimelta takaisin yksittäisille koneille. Etuna on parempi ja tehokkaampi suodatus, joka vähentää tarvetta nesteiden vaihtoon sekä mahdollistaa entistä paremman hiontajätteen kierrätyksen uudelleen käytettäväksi teräksen valmistuksessa. Myös tilantarve vähenee ja työntekijöiden aikaa ei kulu konekohtaisten suodatinlaitteiden hoitamiseen. Touko-kesäkuussa saapuvat hiontakapasiteettiamme lisäämään robotilla varustettu pyöröhiomakone ja samoin robotilla varustettu centerless hiomakone. Lisääntyvän automaation avulla toiminta tehostuu ja kapasiteettimme kasvaa tälläkin alueella merkittävästi.

Toivotaan että kevät etenee positiivisissa merkeissä ennusteiden ja suunnitelmien mukaan. Kolmen vuoden tauon jälkeen olemme vihdoin myös päässeet tapaamaan useita asiakkaita henkilökohtaisesti. Erityisen iloisia olemme siitä, että useat asiakkaamme ovat löytäneet aikaa vierailla tehtaallamme. Toivottavasti saamme lisää vieraita kevään aikana. Toimittajatapaamiset ovat tärkeä osa yhteistyöverkoston rakentamisessa.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2023.

Lisäksi muistus teille, jotka olette viime viikon tiistaina 14.2.2023 saaneet asiakastyytyväisyyskyselymme, palautteenne on arvokas ja vastaamalla olette mukana kehittämässä toimintaamme.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top