• Kalkkitie 2, 24280 SALO, FINLAND
  • +358 2 738 2100
  • English
  • Suomi

Certified

ISO 45001

Certified

ISO 14001

Certified

ISO 9001

Mustanitraus

Nitrausuuneillamme voidaan tehdä useita erilaisia nitrauskäsittelyjä. Yleisin niistä on mustanitraus, jonka erityisominaisuutena on kovan pinnan lisäksi erittäin hyvä korroosionkesto. Yhtenä nitrauksen etuna mainittakoon myös sen ympäristöystävällisyys, prosessissa ei synny minkäänlaisia jätteitä sen paremmin kuin päästöjä ilmaan. Mustanitraus onkin tästä syystä korvannut jo monessa käyttökohteessa kromauksen tai sinkityksen.

Nitrausuunimme ovat tyypiltään kammiouuneja, joissa kaasujen vaihtoa tehostetaan alipaineen avulla. Tämä vähentää kaasujen kulutusta sekä yhdessä kaasujen tehokkaan sisäisen kierrätyksen kanssa takaa laadukkaan ja tasalaatuisen lopputuloksen. Myös nämä uunit ovat varustettuja moderneilla ohjauslaitteistoilla jotka säätävät ja valvovat prosessia.

Top