Jame-Shaft_hiiletyskarkaisulinjasto

Uutiskirje Syksy 2019

Kiivain kasvu Suomen metalliteollisuudessa alkoi taittua vuoden 2018 loppupuoliskolla, mutta vuoden 2019 alkupuoli oli Jame-Shaftilla ja muilla alan yrityksillä kuitenkin hyvällä tasolla. Tehtyjen investointien ansiosta myös kokonaiskapasiteetti kasvoi ja yleisesti ottaen toimituskyky parani. Päämiesten kärsimä komponenttipula helpotti hieman, mutta ei kuitenkaan poistunut kokonaan aiheuttaen jonkin verran viiveitä ja kokoonpanojen uudelleen ajoituksia. Syksyn 2019 aikana maailman talouden epävarmuus on kasvanut. EU-alueella erityisesti Saksan suunnalta kantautuvat tiedot teollisuustuotannon laskusta aiheuttavat huolta. Tällä hetkellä yleisesti ottaen metalliteollisuuden käyttöasteet ovat hyviä, mutta tilauskannat ovat loivassa laskussa. Suuresta muutoksesta ei kuitenkaan ainakaan vielä ole kyse, mutta tulevan talven kehitys on vielä aika lailla hämärän peitossa.

Jame-Shaftilla vuosi 2019 alkoi vauhdikkaasti monessakin mielessä. Kysyntä lähti voimakkaaseen nousuun tammikuusta alkaen ja samalla aloitettiin lisätilojen kunnostus ja niiden valmistuttua viimeistelyosaston konesiirrot. Tämä aiheutti haasteita toimitusaikojen pitävyyden suhteen, mutta uusien investointien ja palkatun lisähenkilöstön ansiosta tilanne oli kohtuullinen ja saavutimme ja jopa hieman ylitimmekin budjetoidun liikevaihtotason. Koska syksy 2018 oli totuttuun verrattuna hiljainen, niin kokonaisuutena kesäkuun lopussa päättynyt tilikausi 2018/2019 jäi samalle runsaan 17milj. euron tasolle kuin edellinen tilikausi. Tämä tilikausi on alkanut selvästi vuotta 2018 paremmin ja tilauskanta on tälläkin hetkellä vuoden takaista noin 10% korkeammalla tasolla. Tilauskannan trendi on kuitenkin osittain laskeva. Muutos on kuitenkin pieni, joten toivotaan että on kyse normaalista kausivaihtelusta, useana vuonna peräkkäin tilauskantamme on ollut alimmillaan lokakuun lopulla. Tästä se on yleensä lähtenyt tasaisesti kasvamaan kevättä kohti mentäessä. Mikäli näin tapahtuu, uskomme tällä tilikaudella saavuttavamme liikevaihdon kasvua.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2019 messuosastollamme vierailleille!

Jame-Shaft-edustettuna-alihankintamessuilla
Messut olivat jälleen kerran onnistunut tapahtuma ja hyvä paikka tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla oli selkeästi havaittavissa alussa mainittu lisääntyvä epävarmuus tulevasta. Useimmilla kuitenkin töitä oli vielä hyvin, mutta tilausten määrä oli yleisesti ottaen laskussa. Tämä oli kuitenkin vahvasti kytköksissä siihen mille toimialalle kukin tavaraa toimittaa.

Vaikka talouden epävarmuus onkin viimeisen vuoden aikana lisääntynyt emme ole antaneet sen vaikuttaa strategiaamme eikä kehittämissuunnitelmiimme. Strategiamme mukaisesta haemme edelleen kasvua ja sen mahdollistamiseksi meidän on jatkettava määrätietoisesti kapasiteetin kasvattamista. Vuoden alusta saimme käyttöömme samasta rakennuksesta noin 1800m2 lisätilan. Tämä tila on nyt otettu viimeistelyosastomme käyttöön samoin kuin sinne hankittu uusi pyöröhiomakone. Tällä tavoin saimme lisätilaa sekä koneistukselle että lämpökäsittelylle. Tällä hetkellä voidaankin sanoa, että kaikilla osastoilla on nyt tiloja joihin uusia koneinvestointeja voidaan sijoittaa. Tällä hetkellä työn alla on nitrattaville osille tarkoitettu koneryhmä. Ajatuksena on sijoittaa koneet samaan ryhmään ja keskittää niille mahdollisimman iso osa soveltuvista nitrattavista tuotteista. Näin saadaan laatu tasaisemmaksi sekä tuotannon ohjattavuus ja kapasiteetin hallinta paranevat. Koneryhmään tulee kaikkiaan kolme robottipanostuksella varustettua sorvia. Näistä ensimmäinen on asennettu ja ensimmäisiä tuotantosarjoja on ajettu, toinen sorvi on tulossa joulukuussa ja kolmas jo tilattu sorvi tulee tammikuussa. Lisäksi koneryhmään suunnitellun pystykaraisen koneistuskeskuksen tekniset selvitykset ovat käynnissä ja se tullaan hankkimaan niiden valmistuttua. Arvioitu toimitusaika sille vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko.

Jame-Shaft_hiiletyskarkaisulinjasto
Uusi hiiletyskarkaisulinjasto.

Uusi hiiletyskarkaisulinjasto on myös asteittain otettu tuotantokäyttöön. Ensimmäiset tuotantokappaleet saatiin ajettua syyskuun lopussa ja nyt linjastoa käytetään normaalisti tuotantotyössä. Pieniä alkuhankaluuksia ja säätöä vaativia kohteita toki esiintyy, mutta kaiken kaikkiaan linjasto vastaa odotuksiamme ja tuo oman merkittävän lisäkapasiteetin hiiletyskarkaisuumme. Laadullisesti lopputulos näyttää myös hyvältä kuten uusimmalla tekniikalla varustetulta laitteistolta voi odottaakin. Muistutettakoon lisäksi, että linjaston koko infra on rakennettu valmiiksi myös toista uunia silmällä pitäen, joten lisäkapasiteettia on rakennettavissa verrattain helposti.

Jame-Shaft-robottipanostuksella-varustettu-sorvi
Robottipanostuksella varustettu sorvi.

Koneinvestointien lisäksi olemme jatkaneet myös erilaisten apujärjestelmien kehittämistä. Avainsanana on ollut visuaalisuus. Selkeä, kaikkien työntekijöiden käytettävissä oleva tieto koko tehtaan, oman osaston ja oman koneen kuormituksesta selkeyttää ja tehostaa toimintaa sekä parantaa palvelukykyämme. Lisäksi on jatkettu sekä työpisteiden siistimistä että yleisilmeen kohentamista mm. seiniä ja lattioita maalaamalla. Yhtenä yksityiskohtana digitaalisuuden hyödyntämisestä mainittakoon sähköisen tapaturma/läheltä piti ilmoituksen käyttöönotto sekä mahdollisuus raportoida läheltä piti tilanteista WhatsApp ryhmän avulla. Tämä helpottaa työtämme tehdä Jame-Shaftista entistä viihtyisämpi ja turvallisempi työpaikka.

Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja epävarmuus markkinoilla poistuu.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top