jameshaft-lampokasittely-mustanitraus-tappi-holkki-harvesteri-dumpperi

Uutiskirje Kevät 2016

Kesän jälleen lähestyessä haluamme toivottaa teille aurinkoista ja menestyksekästä kevättä ja kesää 2016. Talouselämän puolella ennusteet ja yritysten odotukset ovat hieman aikaisempaa positiivisempia. Suomen metalliteollisuuden reaalimaailmassa tämä ei ole kuitenkaan paljoa näkynyt. Epävarmuustekijöitä on ollut aivan liikaa sekä maailmalla että täällä meillä itsellä. Suomen yhteiskuntasopimuksen mutkistuminen ja viivästyminen ei todellakaan ole parantanut tilannetta, koko ’näytelmä’ on ollut turhauttavaa vatulointia. Toivottavaa olisi, että myös konepajateollisuuden investoinnit pitkän tauon jälkeen käynnistyisivät, tämä on välttämätöntä kilpailukykymme turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Jame-Shaftin alkuvuosi 2016 on ollut budjetin mukainen.  Loka-marraskuussa 2015 tapahtui hetkellinen tilauskannan ja kysynnän lasku, mutta muuten kysyntä on ollut korkealla tasolla ja varsin tasaista viime kesän huipun jälkeen. Alkuvuonna 2016 laskutuksemme on ollut 5% suurempi kuin viime vuonna.  Tilikauden loppuosa on vielä hieman arvoitus, mutta näyttää siltä, että päättyvällä tilikaudella ylitämme viime tilikauden laskutuksen muutamalla prosentilla.  Tästä kiitos kaikille asiakkaillemme.  Korkeasta käyttöasteesta huolimatta olemme onnistuneet säilyttämään hyvän toimituskyvyn, joka on näkynyt parantuneena toimitusvarmuutena sekä myös saadussa asiakaspalautteessa.  Tämän parannuksen taustalla ovat viime vuonna tehdyt investoinnit, tuotannon muut kehityshankkeet sekä henkilöstön määrän lisäys, kaikkiaan vahvuutemme on nyt 53 henkeä.

Ymmärrämme, että tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa. Siitä huolimatta otamme kiitollisina vastaan kaiken mahdollisen tiedon tulevaisuuden näkymistämme.  Muutokset kysynnässä ovat nopeita, joten erityisen tärkeää tulevien volyymien tietäminen on raaka-aineiden riittävyyden varmistamiseksi.  Suuri osa hankkimistamme raaka-aineista tulee suorina tehdastoimituksia joten niiden toimitusaika on paljon pidempi kuin meillä näkyvissä oleva asiakkaidemme tilauskanta. Kesäloma aiheuttaa katkoksen terästoimituksiin, joten tärkeää olisi jo nyt tietää mihin suuntaan syksyllä mennään. Ennusteistanne on suuri apu myös ensi tilikauden (1.7.2016-30.6.2017) budjettia laadittaessa.

Vaikka kesä ei ole vielä edes alkanut, pyydämme teitä kuitenkin jo nyt huomioimaan, että kesälomakausi lähenee.  Viime vuonna kesäkuun tilauskanta paisui ennätyksellisen suureksi aiheuttaen meillä suuria paineita ja lisäkustannuksia tuotannossa. Positiivinen seuraus oli, että kesäkuun 2015 laskutus on meidän ylivoimaisesti suurin kuukausilaskutus tähän mennessä! Olemme jo nyt päättäneet, että tehdastamme ei hyvän palvelukyvyn säilyttämiseksi suljeta kesällä yhdeksikään viikoksi. Heinäkuussa toimimme toki normaalia pienemmällä miehityksellä, mutta tuotannon kaikki vaiheet ovat käytettävissänne. Mikäli mahdollista, pyrkikää huomioimaan omat kesälomanne ja tarpeenne ajoissa jotta vastaavaa ruuhkaa ei syntyisi kesäkuulle.

Syksyn 2015 tiedotteessa kerrotut uudet investoinnit on otettu käyttöön. Monitoimisorvi on jo jonkin aikaa ollut tuotantokäytössä ja uusi nitrausuuni saatiin käyttökuntoon maaliskuun aikana. Ensimmäiset kokemukset molemmista ovat hyviä ja uskomme niiden vastaavan täysin niille asettamiamme odotuksia ja vaatimuksia. Nitrauksen osalta voidaan merkittävän kapasiteetin lisäyksen ohella todeta, että riskit ovat nyt selvästi pienemmät kun yhden uunin sijasta on käytettävissä kaksi uunia. Kapasiteetin lisäyksen ansiosta uusien tuotteiden tarjouskyselyt ovat tervetulleita! Viime vuoden alussa käynnistettyä projektia jonka tavoitteina ovat asetusaikojen pienentäminen ja miehittämättömän käytön lisääminen on laajennettu ja mukaan on otettu myös 5S-menetelmän mukaisia elementtejä työpaikkojen toimivuuden ja järjestyksen parantamiseksi.  Tulokset näkyvät jo monilla työpaikoilla. Tervetuloa tutustumaan tehtaaseemme, viimeisten kahden vuoden aikana on tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Käyttösuhteissa näkyy myös selvää parannusta, kerätyn tiedon perusteella tehdyt parannukset ovat lyhentäneet asetus- ja häiriöaikoja. Tuotantosarjojen koon optimointi ja  varastotasojen uusi määrittely ovat omalta osaltaan parantaneet toimituskykyämme.

Seuraavan tilikauden investoinnit tulevat olemaan kahden viime vuoden ennätyksellisen investointitahdin jälkeen hieman alhaisemmalla tasolla. Tarkkaa investointisuunnitelmaa ei ole vielä tehty, mutta todennäköisesti ainakin sorvaukseen tarvitaan lisää kapasiteettia ensi tilikauden aikana. Tämän kevään ykkösprioriteettina on saada nykyiset, erityisesti uudet koneet toimimaan tehokkaasti. Syksyn tiedotteessa pystymme varmasti taas kertomaan tarkemmin seuraavista investoinneistamme.

Toivottavasti tämän kirjeen alussa mainitut teollisuuden positiiviset odotukset näkyvät pian meidän kaikkien tilauskirjoissa. Yhteistyössä on voimaa, yhdessä pitkäjänteisesti toimintojamme sekä tuotteitamme ja palvelujamme kehittämällä pärjäämme jatkossakin.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top