Jame-Shaft-Technical-Advice-Stress-testing-pins-bushings-heat-treatment

Uutiskirje Syksy 2018

Vuoden 2018 alkupuoli oli vielä Suomen metalliteollisuudessa vahvan kasvun aikaa. Kasvu näyttää kuitenkin tasaantuneen syksyllä. Yleisesti laskutusluvut ovat vielä hyviä, mutta tilauskannat ovat jo monelta osin kääntyneet laskuun. Jame-Shaftilla muutos näkyy myös selkeästi. Vielä elokuun laskutus oli erittäin hyvä, mutta jo tuolloin tilauskanta kääntyi laskuun. Syys- ja lokakuussa myös laskutus jäi jonkin verran viime vuoden tasosta ja tilauskanta jatkoi laskuaan. Osittain on kyse normaalista kausivaihtelusta, useana vuonna peräkkäin tilauskantamme on ollut alimmillaan lokakuun lopulla. Tästä se on lähtenyt tasaisesti kasvamaan kevättä kohti mentäessä. Selvää kuitenkin on, että syksyn 2018 laskutuksemme ei kasva verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2018 messuosastollamme vierailleille. Messut olivat jälleen kerran onnistunut tapahtuma ja hyvä paikka tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla oli jo havaittavissa alussa mainittu hienoinen epävarmuus tulevasta. Uusien tilausten määrä oli jo tuolloin monilla alihankintayrityksillä hienoinen pettymys. Toinen harmin aihe olivat varsinkin erikoisempien raaka-aineiden kohonneet hinnat ja niiden heikko saatavuus. Jame-Shaftin osalta voidaan kuitenkin todeta, että hyvien ennusteidemme ja useiden hankintakanavien avulla olemme saaneet tarvitsemamme raaka-aineet eikä niiden puute ole haitannut toimituksia. Lisäkustannuksia on toki tullut kun on jouduttu käyttämään korvaavia hankintakanavia. Alihankintamessuja varten olimme tehneet uuden videon joka keskittyy laadunvalvontaan ja testaamiseen. Video sekä lisätietoa aihealueesta on nyt lisätty myös meidän nettisivuille. Katso video täältä –>

Jame-Shaftin alkuvuosi oli erittäin kiireinen ja kesäkuun lopussa päättyneen tilikautemme liikevaihtomme ylittikin selkeästi alkuperäisen budjetin päätyen yli 17 milj.€ tasolle. Kasvua kertyi edelliseen tilikauteen verrattuna noin 30% jota voidaan pitää erinomaisena saavutuksena. Tälle tilikaudelle olemme budjetoineet pientä kasvua, mutta kahden ensimmäisen kvartaalin osalta tulemme jäädään likimain viime vuoden tasolle tai hieman sen alle. Keväästä odotamme kuitenkin jälleen erittäin hyvää.

Kahden viime vuoden aikana toteutettujen mittavien investointien ansiosta kapasiteettimme on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Viime talven aikana asennetut koneet (viimeisimpinä iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus) sekä loppukesästä tullut sorvi robotteineen ovat jo kaikki täydessä tuotantokäytössä tuoden siten oman lisänsä kapasiteettiimme.Henkilöstön määrä on pysynyt viime kevääseen verrattuna samalla tasolla, viimeisen 12kk aikana lisäys on ollut noin 5 henkeä. Tällä hetkellä kapasiteettitilanne onkin niin hyvä, että meillä on mahdollisuus ottaa vastaan myös kokonaan uusia töitä ja asiakkaita. Kapasiteetin lisääntyminen näkyy myös toimitusvarmuuden parantumisena. Toimitusvarmuutemme onkin tämän vuoden aikana koko ajan parantunut ja on nyt syksyllä ylittänyt keskimäärin 95% tason.

Vaikka syksyn myynti onkin jäänyt hieman tavoitteista se ei vaikuta strategiaamme eikä kehittämissuunnitelmiimme. Strategiamme mukaisesta haemme edelleen kasvua ja sen mahdollistamiseksi meidän on jatkettava investointiohjelmaamme. Vuoden alusta saamme käyttöömme samasta rakennuksesta noin 1800m2 lisätilan. Tämä tullaan ensin kunnostamaan kaikilta osin samaan tasoon kuin muutkin tuotantotilamme mukaan lukien ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja led-valaistus. Kevään aikana koko viimeistelyosastomme (hionta ja kovasorvaus) siirretään tähän tilaan.

Hiontakapasiteetin lisäämiseksi on lisäksi hankittu uusi pyöröhiomakone robotilla varustettuna. Nämä laitteet saapuvat meille maaliskuussa ja sijoitetaan jo suoraan uusiin tiloihin.

Nykyisen viimeistelyosaston paikalle on tulossa uusi hiiletyskarkaisulinjasto. Tämän perustusten teko alkaa heti kun hiomakoneet on siirretty ja itse linjaston laiteasennukset tehdään kesän 2019 aikana. Alkuun linjastoon tulee yksi nykyisten kokoinen uuni, mutta perustukset ja muu ympäristö rakennetaan valmiiksi myös toista uunia varten. Tämä takaa kasvuvaran tulevia vuosia varten. Vuoden päästä uusi hiiletyskarkaisulinjasto on jo tuotantokäytössä tuoden merkittävän lisäkapasiteetin lämpökäsittelyyn.

Koneinvestointien lisäksi olemme jatkaneet myös tuotannonohjausta helpottavien järjestelmien kehittämistä. Avainsanana on ollut visuaalisuus. Saamme nyt muodostettua erittäin selkeän kuva koko kapasiteetin käyttöasteesta sekä konekohtaisesta kuormituksesta. Lisäksi on jatkettu sekä työpisteiden siistimistä että yleisilmeen kohentamista mm. seiniä ja lattioita maalaamalla. Yhtenä yksityiskohtana digitaalisuuden hyödyntämisestä mainittakoon sähköisen tapaturma/läheltä piti ilmoituksen käyttöönotto. Tämän helppokäyttöisuuden ansiosta läheltä piti ilmoitusten määrä on kasvanut aikaisempaan verrattuna merkittävästi luoden siten perustaa entistä turvallisemmalle ja viihtyisämmälle työympäristölle.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja me kaikki pääsemme nauttimaan yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin
Mika Tuunainen

Scroll to Top