Jame-Shaft-panostusrobotti-tankoautomaatti-tuotantosolu-induktiokarkaisu-robottisolu

Uutiskirje Syksy 2021

Vuosi 2021 alkaa kääntyä lopuilleen. Koko vuosi on ollut voimakkaan kasvun aikaa ja Suomen metalliteollisuuden tuotanto on palautunut ennakoitua nopeammin Koronaa edeltävälle tasolle. Aivan viime aikoina on alkanut kuitenkin tulla signaaleja myynnin hidastumisesta. Syy tähän on ymmärrettävä, koneiden ja laitteiden valmistajien tilauskirjat ovat täynnä ja toimitusajat ovat ennätyksellisen pitkiä ja siksi ostajien ennakointi ja sitoutuminen tilaukseen on vaikeaa. Toinen merkittävä tekijä kaupan hidastumiseen ovat nopeasti kohoavat kustannukset, joita konevalmistajat ovat pakotettuja siirtämään myyntihintoihin. Hidastumisesta huolimatta näkymät ensi vuodelle ovat poikkeuksellisen valoisat. COVID-19 on edelleen merkittävänä vaikuttajana meidän kaikkien elämässä, mutta sen vaikutukset teollisuudessa ovat koko ajan vähentyneet.

Tällä hetkellä alan yhteisiä huolenaiheita ovat huutava pula ammattilaisista, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä rajusti kohoavat kustannukset. Tilanteen tekee erityisen hankalaksi se, että samalla kun tuotteista on pulaa joutuvat niiden valmistajat eri syistä johtuen rajoittamaan tuotantoaan. Nopeasti jopa moninkertaisiksi kohonneet energiakustannukset ovat nostaneet mm. lannoitteiden ja teräksen hintaa voimakkaasti syksyn aikana ja tilanteen ennakoidaan vielä pahenevan, kun energiantarve kasvaa ilmojen kylmentyessä. Lannoitetehtaita on jo nyt pysäytetty ja uhkana on, että myös terästehtaat joutuvat tekemään tätä energian hintapiikkien aikana. Jatkossa teräksen hintaan kohdistuu hintapaineita myös hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tehtävistä prosessin muutoksista ja niihin liittyvistä investoinneista. Ennustaminen on aina hankalaa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että raaka-aineiden saatavuusongelmat tulevat jatkumaan pitkään sillä kapasiteettia ei olla kasvattamassa. Teräksen hintaan kohdistuu vielä korotuspaineita, joten nopeaa hintojen laskua ei myöskään ole odotettavissa vaan on mahdollista, että lisä korotuksia on vielä tulossa.

Kuten edellisessä tiedotteessa kerroimme tilauskantamme kasvu oli erityisen nopeaa alkuvuodesta. Kasvu on edelleen jatkunut, mutta nyt tilauskanta jakaantuu pidemmälle aikavälille. Oma kapasiteettimme on koko ajan lisääntynyt ja tuotanto on sujunut hyvin. Vuoden aikana henkilömäärämme on lisääntynyt 37:llä henkilöllä jotka kaikki työskentelevät tuotannossa. Tämä näkyy selkeästi liikevaihdossa, joka on kasvanut lähes 50% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Lisää rekrytointeja tehdään koko ajan ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa on käynnistetty oppisopimuskoulutus, johon kerätään oma Jame-Shaft ryhmä. Toimitusvarmuuskin on hiljalleen paranemassa, joskin olemme vielä kaukana tyydyttävästä tasosta sillä emme ole onnistuneet vielä saamaan jättämää riittävän alas. Suurimmaksi ongelmaksi alkaa kuitenkin muodostua raaka-aineiden saatavuus, sillä se aiheuttaa meidän oman tuotantomme ajoittaista häiriintymistä ja uudelleen organisointia ja saattaa johtaa pitkiinkin myöhästymiin. Useimmiten joku ratkaisu on aina löydetty, mutta tilanne on koko ajan hankaloitunut.

Kaiken kaikkiaan syksy on ollut poikkeuksellinen. Normaalisti syksy on aina ollut hieman alhaisemman kysynnän aikaa, mutta tällä kertaa näin ei ole tapahtunut, vaan kysyntä on jatkunut erittäin vahvana. Loppuvuosi näyttää jatkuvan samanlaisena ja tästä syystä emme pidä tänäkään vuonna yhtään ylimääräisiä vapaapäiviä Joulun ja Uudenvuoden aikaan. Tuotanto siis pyörii normaalisti kaikkina mahdollisina arkipäivinä mutta pyhät saattavat vaikuttaa mm. kuljetuksiin.

Olemme tämän vuoden jokaisessa tiedotteessa kertoneet uusista investoinneista. Tämäkään tiedote ei tee poikkeusta, sillä tällä rintamalla tapahtuu koko ajan. Alkuvuonna tehdyt investoinnit ovat jo täydessä tuotantokäytössä ja elokuussa kerrotut syksyn 2021 investoinnit etenevät aikataulussa. Niiden lisäksi voidaan julkaista kaksi uutta hankintaa, Doosan SMX monitoimisorvi sekä Okuman sorvista ja koneistuskeskuksesta sekä kahdesta robotista muodostuva tuotantosolu. Aikaisemmin kerrotuista syksyn investoinneista automaattitrukkijärjestelmä on nyt käytössä ja Okuma LT2000 sorvi on juuri saapunut ja sen asennusta on aloitettu.

Jame-Shaft-AGV-automaattipinkkari

Seuraavassa yhteenveto käynnissä olevista ja jo lopullisesti päätetyistä investoinneista, joilla kapasiteettia lisätään entisestään. Investoinnit tulevat jatkumaan myös tästä eteenpäin ja viimeisteltävänä on useita uusia laitehankintoja, joista voimme kertoa lisää, kun sopimukset on allekirjoitettu.

Jame-Shaft-panostusrobotti-tankoautomaatti-tuotantosolu-induktiokarkaisu-robottisolu

Investointien ja tuotannon kiireiden lisäksi yhtenä keskeisenä teemana on Jame-Shaftilla ollut vastuullisuus. Tämä toimintatapa pohjautuu yrityksen arvoihin, joihin perustuen olemme nostaneet keskiöön kolme osa-aluetta: Asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi ja ympäristöstä huolehtiminen.

Asiakaslähtöisyyden kulmakivenä on halu mahdollistaa asiakkaiden menestyksekäs liiketoiminta. Tähän pyrimme jatkuvan parantamisen ja uusimman tekniikan keinoin, jotka takaavat tuotteiden tasaisen laadun. Kun tähän lisätään hyvä palveluasenne ja halu kehittyä meillä on mahdollisuus olla ’vahvin lenkki asiakkaan toimitusketjussa’.

Henkilöstön hyvinvointiin ja toisten tukemiseen ja kannustamiseen on Jame-Shaftilla panostettu aina. Vuosittaisten työtyytyväisyyskyselyjen tulokset osoittavat kiistatta onnistumisemme. Viestinnän avoimuus, työturvallisuuden ja- viihtyvyyden parantaminen sekä henkilöstön hyvinvointiin liittyvät edut tukevat henkilöstöämme yksilöinä ja joukkueena. Meillä henkilöstöä ei lokeroida, olemme kaikki ylpeästi ’Jamelaisia’.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristöstä huolehtiminen ovat olleet Jame-Shaftin toiminnassa tärkeässä osassa. Jo vuosia sitten teimme päätöksen ostaa vain fossiilivapaasti tuotettua sähköä. Työolojen parantamiseksi ja lämpökäsittelyn hukkalämmön hyödyntämiseksi tuotantotilojen lämmittämiseen teimme muutama vuosi sitten miljoonaluokan investoinnin ilmastointijärjestelmän uusimiseksi. Samalla kaikki valaisimet vaihdettiin LED-tekniikalle. Luonnollisesti noudatamme toiminnassamme ISO14001 ympäristöjärjestelmää ja asetamme energiatehokkuuden etusijalle uusissa investoinneissamme.

Toivotaan että positiivinen vire alallamme jatkuu eivätkä materiaalien ja komponenttien saantiin liittyvät ongelmat häiritse pahasti meidän tai asiakkaidemme toimintaa. Yhteistyöllä ja avoimuudella voitamme parhaiten tulevat haasteet. Voimme vain uudistaa toiveen siitä, että pääsemme myös mahdollisimman pian tapaamaan henkilökohtaisesti. COVID19 ei hellitä otettaan ja paluu normaaliin ihmisten väliseen kanssakäymiseen karkaa aina vaan kauemmaksi. Kaikesta huolimatta esittelemme mielellämme tehdastamme, väljissä tiloissamme se onnistuu turvallisesti.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta loppuvuotta 2021!

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top