Jame-Shaft-hinta-teras-nikkeli-induktiokarkaisu-kone

Uutiskirje Maaliskuu 2022

Vuosi 2021 oli useimmilla mittareilla mitattuna erittäin hyvä. Koko vuosi oli voimakasta kasvun aikaa, joka täytti tilauskirjat ja tuotti hyvän tuloksen. Suomen metalliteollisuuden tuotanto palautui ennakoitua nopeammin Koronaa edeltävälle tasolle ja jopa sen yli. Kasvua alkoi kuitenkin rajoittaa pula työvoimasta, komponenteista ja materiaaleista, jonka takia voimakkain kasvu taittui loppuvuodesta. Pitkien toimitusaikojen lisäksi toinen merkittävä tekijä kaupan hidastumiseen olivat nopeasti kohoavat kustannukset, joita konevalmistajat olivat pakotettuja siirtämään myyntihintoihin. Hidastumisesta huolimatta näkymät vuodelle 2022 olivat vuoden vaihteessa poikkeuksellisen valoisat ja ennusteet lupasivat kasvun jatkuvan.

Jame­Shaft Oy:lle vuosi 2021 oli todella voimakkaan kasvun aikaa. Liikevaihto nousi vuoden 2020 noin 17 milj.€ tasosta noin 26 milj.€ tasolle kalenterivuonna 2021. Kannattavuus pysyi kohtuullisella tasolla volyymin kasvun ansiosta mutta alkoi laskea loppuvuotta kohden ostohintojen alkaessa kohota entistä voimakkaammin. Kuten aikaisemmin on todettu, kysyntä ja tilauskanta kasvoivat yllättäen ja todella nopeasti alkuvuonna 2021. Tähän reagoitiin aloittamalla investoinnit ja uuden henkilöstön koulutus ja rekrytointi tammikuussa. Ilman näitä nopeita toimia näin suuri kasvu ei olisi ollut mahdollinen. Erityinen kiitos on osoitettava koko henkilökunnalle, joka osallistui isolla panoksella ja aktiivisella otteella kasvun tekemiseen. Venymisestä ja henkilökunnan lisäämisestä huolimatta koko vuotta leimasi kapasiteetin niukkuus tarpeeseen verrattuna. Tämän johdosta toimitusvarmuutemme ei ollut tavoitteiden mukainen, joskin se on viimeisten kuukausien aikana parantunut merkittävästi.

Alan yhteisiä huolenaiheita ovat olleet huutava pula ammattilaisista, raaka­aineiden ja komponenttien saatavuus sekä rajusti kohoavat kustannukset. Helmikuun lopulla alkanut sota Ukrainassa muutti tilanteen entistä pahemmaksi. Merkittävä osa Euroopasta käytettävästä teräksestä tulee Venäjältä, Valko­Venäjältä ja Ukrainasta, se on nyt korvattava muista lähteistä saatavalla raaka­aineella. Mainittakoon, että Jame­Shaft ei ole käyttänyt ollenkaan kyseisistä maista tulevaa terästä eikä tilanteella siten ole suoraa vaikutusta meidän teräksen hankintaan.

Nykyisessä tilanteessa korvaavia toimittajia ei ole helppo löytää ja hinnat tulevat joka tapauksessa nousemaan merkittävästi tavalla, jota ei tällä hetkellä osata ennakoida. Tilanne lienee pahempi litteissä teräksissä kuin Jame­Shaftin käyttämissä teräslaaduissa, joita tulee kyseisistä maista vähemmän Eurooppaan. Teräslevyjen osalta on jo kuultu huhuja, että siellä vahvistetaan hinnat toimitushetkellä eräkohtaisesti eikä varsinaisten hinnastojen kanssa voida enää toimia tilanteen muuttuessa alati. Toivottavasti Jame­Shaftin käyttämissä teräslaaduissa ei ajauduta samaan tilanteeseen. Valmiiden terästuotteiden lisäksi näistä maista tuodaan paljon teräksen valmistuksessa tarvittavia raaka­aineita. Tämä tulee vaikeuttamaan merkittävästi Länsi­Euroopassa toimivien terästehtaiden toimintaa. Näitä vaikutuksia ei pystytä vielä toimitusketjujen monimutkaisuuden takia luotettavasti arvioimaan mutta niillä saattaa olla todella merkittävä vaikutus terästehtaiden tuotantoon ja kustannuksiin ainakin lyhyellä tähtäimellä. Yhtenä esimerkkinä nikkeli, sen hinta ponnahti kahdessa vuorokaudessa moninkertaiseksi ja saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvon.

Tilanteen tekee vielä hankalammaksi se, että merkittävä osa Euroopassa käytettävästä kaasusta ja öljystä tulee Venäjältä. Nyt jo on nähty näiden osalta huippuhintoja, joka entisestään nostaa terästehtaiden kuten muunkin teollisuuden kustannuksia. Terästehtaiden osalta vähintään yhtä kriittinen on sähkön hinta, joka on tällä hetkellä erittäin korkea. Toivottavasti kevään eteneminen hieman helpottaa näitä paineita muun kulutuksen laskiessa ilmojen lämmitessä. Tulee kuitenkin muistaa, että seuraava talvi lähestyy ja näin isojen muutosten tekeminen ei onnistu yhden kesän aikana!

Jame­Shaftin kannalta merkittävin tuotannon riski tulevina kuukausina on raaka­aineiden saatavuus. Pitkien sopimusten avulla riskiä on pyritty minimoimaan, mutta tilanne on niin sekava, että ongelmilta ei voitane välttyä. Tuotannossa käytettävien kaasujen osalta saatavuuden oletetaan olevan kohtuullinen samoin kuin muidenkin apuaineiden ja työkalujen. Kustannuspuolella merkittävimmät lisäykset kohdistuvat luonnollisesti teräkseen. Tällä hetkellä luotettavaa arviota hintojen korotuksista ei ole mahdollista esittää. Se tulee olemaan kuitenkin erittäin merkittävä. Muut kustannukset ovat myös vahvalla nousu­uralla, useissa hyödykkeissä korotusprosentit ovat olleet useita kymmeniä prosentteja. Näistä merkittävimpiä Jame­ Shaftille ovat lämpökäsittelyssä käytettävät kaasut ja sähkö. Alla esimerkkinä nitrauksessa käytettävän ammoniakin hintakehitys Fertecon indexin mukaan kvartaaleittain, mikä lienee seuraavan kvartaalin hintanoteeraus?

Jame-Shaft-hinta-teras-nikkeli-induktiokarkaisu-kone

Maailman tilanteen epävarmuudesta huolimatta jatkamme normaalisti omaa kehitystyötä ja syksyllä aloitettua koulutusohjelmaa. Samoin rekrytoinnit ja investoinnit jatkuvat aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Kiinnostus työpaikkojamme kohtaan on ollut suurta ja olemme saaneet tiimiimme haluamamme määrän uusia työntekijöitä. Asiakkaidemme tilauskanta on vahva ja vaikka Venäjää kohtaan asetetut pakotteet leikkaavat siitä jonkin verran pois tilanne näyttää silti hyvältä. Epävarmuus on toki lisääntynyt, mutta vielä ei ole aika nostaa jalkaa pois kaasulta vaan on mentävä täysillä eteenpäin.

Olemme jokaisessa tiedotteessa kertoneet uusista investoinneista. Tämäkään tiedote ei tee poikkeusta, sillä tällä rintamalla tapahtuu koko ajan. Viime tiedotteessa kerrotut investoinnit ovat edenneet ja niiden käyttöönotto on menossa. Merkittävin uusi ennen mainitsematon investointi on kolmannen nitrausuunin hankinta. Se saapuu kesän aikana tehtaallemme ja saadaan täyteen tuotantoon alkusyksyllä. Valmistelevat lay­outin muutostyöt on jo aloitettu tehtaallamme. Viimeisimpänä laitteena tehtaallemme on saapunut uusi induktiokarkaisukone (kuva yllä), jonka asennustyöt ovat juuri alkamassa. Yhdessä nämä laitteet tuovat merkittävän lisän meidän lämpökäsittelymme kapasiteettiin.

Toivotaan että Euroopassa riehuva sota päättyy nopeasti jotta tällä hetkellä vain kasvavasta inhimillisestä kärsimyksestä ja hädästä voidaan siirtyä jälleenrakennuksen aikaan. Paluuta entiseen ei kuitenkaan ole näkyvissä, sota jättää varmasti pysyvät jäljet luottamaukseemme Venäjää kohtaan ja vaikuttaa siten myös kaikkeen kauppaan. Toivottavasti sodasta huolimatta hyvä aktiivisuus alallamme jatkuu eivätkä materiaalien ja komponenttien saantiin liittyvät ongelmat häiritse pahasti Euroopan teollisuutta. Uusia haasteita erityisesti materiaalien saatavuuden suhteen on varmasti tulossa, mutta hyvällä ja avoimella yhteistyöllä keksimme varmasti niihin ratkaisut. Kolmantena toivomuksenamme esitämme sen, että sodasta ja COVID­19 taudista huolimatta pystyisimme myös mahdollisimman pian tapaamaan henkilökohtaisesti. Nyt on kulunut jo kaksi vuotta vaihtelevassa sulkutilassa ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat jääneet todella vähiin. Ne on toki korvattu osin etätapaamisilla. Se on varmasti jatkossakin toimiva ratkaisu, mutta ei kuitenkaan täysin sama asia.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2022!

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top