Työmaa-Uusi-Hiiletyskarkaisu-uuni-Jame-Shaft

Uutiskirje Kevät 2019

Viime vuosi oli Suomen metalliteollisuudessa positiivista kasvun aikaa. Kasvua alkoi kuitenkin selkeästi rajoittaa niin työvoiman kuin monien komponenttien saatavuus. Myös joissakin raaka-aineissa oli saatavuusongelmia. Investointien suhteen viime vuosi oli pitkästä aikaa myös alihankintayrityksissä vilkas. Koneiden pitkäksi venyneet toimitusajat ja niiden käyttöönottoon erikoistuneiden asentajien puute hidasti kuitenkin tämän uuden konekapasiteetin hyödyntämistä. Kaikesta huolimatta tilanne oli kuitenkin vakaampi ja suomalaisten alihankkijoiden toimituskyky oli paremmalla tasolla kuin vuonna 2017 jolloin suurin nousu tapahtui.

Tällä hetkellä suurimmat haasteet alalla ovat edelleen ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja kustannusten kurissa pitäminen. Raaka-aineiden osalta saatavuus näyttäisi hieman jo paranevan ja terästehtaiden toimitusajat ovat jonkin verran lyhentyneet ja ennen kaikkea toimitukset tulevat nyt paremmin ajallaan. Raaka-aineiden kokonaiskysyntä on tasaantunut tai jopa hieman kääntynyt laskuun. Erikoisempien raaka-aineiden osalta niukkuutta on edelleen kun tehtaat ovat keskittyneet ensin korjaamaan tilanteen yleisimmissä laaduissa. Meillä raaka-aineiden toimitusajoissa ei ole tapahtunut vielä merkittävää lyhenemistä, joten omia puskureita on pakko pitää suurina jotta puutteita ei pääse tulemaan. Raaka-aineen toimitusaika terästehtaalta on joka tapauksessa moninkertainen verrattuna meidän omaan toimitusaikaan asiakkaillemme.

Jame-Shaftin vuosi 2018 oli kahtiajakoinen. Elokuun loppuun asti elettiin voimakkaan kasvun aikaa. Kuten syksyn tiedotteessa kerroimme, kasvu alkoi voimakkaasti hyytyä syksyllä ja loppujen lopuksi jäimme syksyllä 2018 selkeästi jälkeen vuoden 2017 vastaavan ajan liikevaihtotasosta. Marras- ja joulukuussa jouduimme jopa lomauttamaan henkilöstöä kapasiteetin ja kustannusten sopeuttamiseksi. Onneksi notkahdus jäi hyvin lyhytaikaiseksi, sillä heti tammikuussa tilausten määrä alkoi jälleen kasvaa. Viimeisetkin lomautukset loppuivat helmikuun alussa ja tilauskanta jatkoi kasvuaan. Tällä hetkellä tilanne on erittäin hyvä, tilausten ja toimitusten määrä ylittää vuoden takaisen ennätystason. Muutoksen nopeutta kuvaa myös se, että jo maaliskuussa palkkasimme taas uusia työtekijöitä. Kokonaisuutena vuoden ensimmäinen kvartaali oli liikevaihdoltaan hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Mikäli tilanne jatkuu tämän kaltaisena, niin kesäkuun lopussa päättyvän tilikauden liikevaihto tulee olemaan syksyn notkahduksesta huolimatta hieman vuoden takaista suurempi.


Kysynnän vaihteluista huolimatta olemme pitkäjänteisesti jatkaneet investointiohjelmaamme alkuperäisen suunnitelman mukaan. 1800m2 lisätila vapautui käyttöömme vuoden vaihteessa ja jo helmikuun aikana pääosa viimeistelyosaston koneista oli siirretty tammikuun aikana kunnostettuun uuteen tilaan. Koneiden siirrot saatiin tehtyä pääosin viikonloppuisin eivätkä ne häirinneet merkittävästi toimituksia.

Tällä hetkellä muutostyöt painottuvat uuden hiiletyskarkaisulinjaston pohjatöihin. Ensimmäiset betonivalut on jo tehty ja rakennustyöt etenevät aikataulussa. Laitteiston osat saapuvat meille kesäkuun alussa jonka jälkeen välittömästi alkavat asennustyöt. Näillä näkymin valmista on elokuun loppuun mennessä jolloin voidaan aloittaa uuden karkaisulinjaston tuotantokäyttö.

Työmaa-Uusi-Hiiletyskarkaisu-uuni-Jame-Shaft
Hiiletyskarkaisulinjaston pohjatyöt.

Muista investoinneista sekä sorvin että hiomakoneen toimitukset ovat viivästyneet alun perin luvatusta, joka oli maaliskuu. Sorvi saapui meille huhtikuun viimeisenä päivänä ja pyöröhiomakone saapuu toukokuun loppuun mennessä. Molempiin tuotantosoluihin tulee robotti ja koneet on varustettu ominaisuuksilla joilla voidaan varmistaa tehokas miehittämätön tuotanto. Näiden lisäksi on parhaillaan menossa neuvottelut kahden uuden sorvin hankkimiseksi, sillä sorvauskapasiteettimme tarve on uusien tuotteiden myötä jatkuvassa kasvussa.

Jame-Shaft-Okuma-Monitoimisorvi-Kahdella-Istukalla-Revolverilla-Sorvaus-Koneistus-Pyöröhiomakone-Hionta-Viimeistely-Holkki-Tappi
Uutta laitteistoa sorvaukseen ja hiontaan.

Ei aineellisten investointien osalta olemme jatkaneet entistä parempien ja havainnollisempien tuotannon seurantatyökalujen kehittämistä. Tällä hetkellä pystymme reaaliaikaisesti seuraamaan muun muassa konekohtaisesti tai koneryhmittäin työkuormaa sekä toimitustilannetta. Tiedot ovat koko henkilöstömme nähtävillä tehtaan infonäytöillä, tietokoneella sekä myös älypuhelimen välityksellä.

Tiedotusta henkilöstölle on tehostettu muutenkin entisestään. Joka viikko tehdään uusi tietopaketti, jossa voidaan käsitellä asiakkaisiin, kuormitukseen tai vaikka henkilöstön käytettävissä oleviin liikuntapalveluihin liittyviä asioita. Koko henkilöstölle on myös tehty työssä viihtymiseen, jaksamiseen ja työolosuhteisiin liittyvä kysely. Sen tulokset olivat positiiviset, mutta joitakin kehityskohteitakin löydettiin. Mainittakoon vielä, että tehdasvierailuja varten olemme tehneet turvallisuuteen keskittyvän videon, joka esitetään kaikille vieraille ennen tehdaskierrosta.

Lisäksi tiedoksi, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä mikäli mahdollista tekemään lomakaudelle osuvat tilauksenne mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2019. Toivottavasti hyvä markkinatilanne jatkuu ja ekonomistien varoittelut kasvun hidastumisesta ovat ennenaikaisia. Toivottavaa olisi, että koko ala pääsee hieman pidempään nauttimaan nyt tehtyjen investointien täyskäytöstä.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top