Jame-Shaft_infotila_asiakkaiden_vastaanotto_turvallisuus

Uutiskirje Syksy 2020

Vuoden 2020 puheenaihe on tietenkin ollut COVID-19 virus. Tuo pieni pirulainen on ollut viimeisen puolen vuoden aikana joka ikisen uutislähetyksen pääuutinen. Sen vaikutukset ovat ulottuneet kaikkeen toimintaan ja kaikkiin ihmisiin maapallolla, vaikka Pohjois-Korea muuta väittääkin. Keväällä se aiheutti totaalisen sekasorron kaikkialla, nyt syksyllä toisen aallon riehuessa sen kanssa on jo paremmin opittu elämään eikä yhtä täydelliseen talouden sulkuun ole ainakaan vielä jouduttu turvautumaan. Toivottavasti näin ei käykään, vaan voidaan jatkaa nykyisellä suosituslinjalla ja meistä jokainen noudattaa omassa toiminnassaan varovaisuutta eikä turhaan aiheuta tartuntavaaraa itselle tai muille.

COVID-19 on jo aikaisin keväällä huomioitu Jame-Shaftilla ja olemme laatineet sitä koskevan ohjeistuksen. Kukaan henkilöstöstämme ei olekaan sairastunut tautiin ja oma toimintamme on jatkunut koko ajan häiriöittä. COVID-19 suurin vaikutus sisäisesti on ollut se, että poissaolot ovat kasvaneet henkilöstömme testeissä käynnin ja tulosten odottelun takia. Kotiin on ohjeistuksemme mukaisesti pitänyt jäädä hyvin matalan kynnyksen periaatteella. Epäsuorat vaikutukset sen sijaan ovat olleet mittavat. Useimpien asiakkaidemme myynti on laskenut merkittävästi ja osapulan vuoksi jouduttiin jopa sulkemaan tehtaita joksikin aikaa. Muutokset olivat rajuja, pahimpaan aikaan myyntimme oli vain runsas puolet budjetoidusta. Onneksi tilanne myös parantui melko nopeasti kesällä.

Kaikesta huolimatta 30.6.2020 päättyneen tilikauden liikevaihtomme oli kaikkien aikojen suurin, 17,7 miljoonaa Euroa. Onnistuimme myös sopeuttamaan kustannuksiamme nopealla aikataululla mm. henkilöstöä lomauttamalla siten, että tulos säilyi tyydyttävällä tasolla. Haasteita oli jonkin verran kapasiteetin hallinnassa, sillä vaihtelut kapasiteetin tarpeessa ja tuotejakautumassa olivat äärimmäisen nopeita, kun joidenkin asiakkaiden tarpeet loppuivat lähes kokonaan ja toiset jatkoivat entisellä vauhdilla.

1.7.2020 alkaneen tilivuodelle budjettimme on lähes samalla tasolla, eli 17milj.€. Ensimmäinen kvartaali on nyt kulunut ja se meni budjetin mukaan. Marras- ja joulukuun oletamme olevan ensimmäistä kvartaalia selvästi alhaisemmalla tasolla. Tämän hetken ennusteiden mukaan alkuvuonna 2021 palataan kuitenkin taas paremmalle tasolle. Tammikuun ensimmäisistä viikoista tulee toimitusten suhteen haastavia, sillä työviikot vuodenvaihteessa ovat rikkinäisiä ja kapasiteettia on siten vähemmän käytettävissä. Meillä ei ole suunnitelmia pysäyttää tuotantoa kyseisinä välipäivinä, vaan toiminta jatkuu pyhäpäivien välissä lähes normaalisti. Mikäli suinkin mahdollista, tilatkaa tammikuulle ajoittuvat toimitukset mahdollisimman aikaisin, jotta pääsemme aloittamaan niiden valmistuksen hyvissä ajoin ennen joulua. Tämä helpottaa oleellisesti meidän tuotannon suunnittelua ja varmistaa tarvittavan raaka-aineen saannin.

Jame-Shaft_henkilokunta_asiakkaat_tiedotus_koulutus

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta olemme jatkaneet toimintamme ja tilojemme kehittämistä koko ajan. Aikaisemmin kerrotut isot koneinvestoinnit on nyt saatu aikataulun mukaisesti täyteen tuotantokäyttöön ja samoin kuin niiden ympärille rakennetut työpisteet. Kesän aikana jatkoimme jatkuvaa tilojen ja työpisteiden parantamista eri puolilla tehdasta.

Syksyllä suurin työkohde on ollut uuden infotilan rakentaminen varaston ja konttorin väliselle alueelle. Tilan koko on kaikkiaan 110m2 ja se on jaettavissa väliseinällä kahteen osaan. Tilaa voidaan käyttää sekä oman henkilökunnan tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin että isompien asiakasryhmien vastaanottamiseen ja mahdollisiin koulutuksiin. Toivottavasti COVID-19 tilanne helpottaa mahdollisimman pian ja pääsette tutustumaan paikan päällä tekemiimme investointeihin ja muihin parannuksiin.

Jame-Shaft_infotila_asiakkaiden_vastaanotto_turvallisuusInfotila

Tilanteen epävarmuudesta johtuen tällä hetkellä suurempia koneinvestointeja ei ole toteutusvaiheessa. Seuraavien investointien suunnittelu kuitenkin jatkuu ja kun kapasiteetin tarve alkaa jälleen kasvaa, meillä on valmius nopealla aikataululla lähteä toteuttamaan niitä. Suunnitelmia on tehty sekä koneistukseen että sisäiseen logistiikkaan liittyvistä investoinneista. Toivottavasti jo ensi vuoden alussa meillä on niistä tarkempaa kerrottavaa.

Vierailujen ja tapaamisten suhteen meidän on jatkossakin elettävä tilanteen sekä virallisten ohjeiden ja määräysten mukaan. Mikäli oma organisaationne sallii matkustamisen voimme tietyin erityisjärjestelyin ja rajoituksin ottaa vastaan vieraita ja esitellä tehdastamme. Ottakaa halutessanne yhteyttä ja sovitaan miten ja milloin vierailu olisi mahdollista järjestää.

Toivomme kaikille asiakkaillemme kaikesta huolimatta menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti COVID-19 rokote saadaan valmiiksi pian ja taudin aiheuttama talouden epävarmuus poistuu ja voimme alkaa rakentamaan uutta normaalia.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top