Jameshaft-uutiskirje-kevät-2017-testaus-lämpökäsittelyt-korroosiotestit-suolasumu-olosuhdekaappi-tappi-holkkiparin-testilaitte-18001-sertifikaatti-

Uutiskirje Kevät 2017

Kesän lähestyessä haluamme toivottaa teille aurinkoista ja menestyksekästä kevättä ja kesää 2017. Suomen talous on vihdoinkin kääntynyt positiiviselle uralle ja erilaiset asiantuntijat korottavat kilpaa kasvuennusteitaan. Suomen metalliteollisuuden reaalimaailmassa tämä on alkanut vaikuttaa ja yhä useampi alan yritys on täystyöllistetty. Epävarmuutta on toki vieläkin olemassa sekä maailmalla että Suomessa. Suurvaltojen suhteet ovat kiristyneet, Pohjois-Korea uhittelee ja terrorismi on tullut myös Pohjoismaihin. Suomen teollisuudessa keskusteluja ja epävarmuutta aiheuttaa syksyllä käynnistyvät liittokohtaiset työmarkkinaneuvottelut. Tämä heijastuu kaikkiin alan toimijoihin vaikka yrityksen sisällä asiat olisivatkin hyvin ja tulevaisuus nähdään positiivisena. Tuntuu myös siltä, että konepajateollisuuden investoinnit ovat pitkän tauon jälkeen käynnistyneet, osoittaen yrittäjien ja yritysten uskoa tulevaisuuteen.

Jame-Shaftin alkuvuosi 2017 on ollut ennakoitua paljon vilkkaampi.  Tilauskanta lähti kasvuun marraskuussa 2016 ja on jatkanut kasvuaan tähän asti. Tätä kirjoitettaessa tilauskanta on kaksinkertainen verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen ja alkuvuoden laskutus on ollut 26% suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Alkuvuodelle oli budjetoitu likimain sama taso kuin vuoden 2016 toteutuma, joten voidaan todeta että kysynnän nopea kasvu tuli meille suurena yllätyksenä. Nopeasta muutoksesta johtuen reagointimme ei ole ollut riittävää ja toimitusviivästyksiä on ollut aivan liian paljon. Tämän hetken tilanne on se, että laskutus ja uudet tilaukset ovat olleet viimeiset viikot samalla tasolla, mutta selvää parantumista toimitustilanteessa ei ole vielä tapahtunut. Viikoittainen laskutus on koko ajan nousussa, joten tilanteen odotetaan paranevan jatkossa. Maaliskuun laskutuksemme oli ylivoimaisesti paras kautta aikain ylittäen edellisen ennätyksen yli kymmenellä prosentilla.

Lokakuun 2016 asiakaskirjeessä totesimme, ettei lähiajalle ollut suunnitteilla investointeja koska kysynnän merkittävää kasvua ei ollut nähtävissä. Kristallipallomme taisi olla pahasti huurussa! Onneksi tilanteen vakavuus selvisi meille jo joulukuun alussa ja silloin käynnistettiin seuraavien investointien nopea suunnittelu. Laadimme pikavauhtia yli 2milj.€ investointisuunnitelman seuraavien 18kk ajalle. Samoin pikavauhdilla toteutettiin ensimmäiset konehankinnat sekä lisähenkilöstön rekrytointi. Alkuvuoden aikana onkin palkattu 10 uutta työntekijää sekä yksi toimihenkilö. Konekapasiteettimme on lisääntynyt kolmella sorvilla ja yhdellä robotilla. Tämä uusi lisäkapasiteetti on kaikilta osin jo täydessä työn touhussa, mutta ei tietenkään vielä läheskään täydellä, lopullisella tehollaan. Kaikkiaan henkilökuntamme vahvuus on nyt yli 60 henkeä ja tämän lisäksi meillä on koko ajan töissä useita alan harjoittelijoita. Kuriositeettina mainittakoon, että meillä on tällä hetkellä kolme Portugalilaista nuorta suorittamassa kahden kuukauden harjoittelujaksoaan.

Kapasiteetin nostamiseksi on tehty myös paljon muita, uusia koneinvestointeja nopeampia toimenpiteitä. Näistä tärkeimpiä ovat olleet ylityöt, kolmannen vuoron käyttöönotto jo joulukuusta alkaen, miehittämättömän ajon lisääminen sekä töiden ostaminen alihankinnasta. Käytännössä nämä ovat ne toimenpiteet joilla on saavutettu aikaisempaan verrattuna neljänneksen suurempi laskutus alkuvuonna. Uusien investointien vaikutus alkaa käytännössä näkyä vasta nyt ja tulee siten lisäämään kapasiteettiamme entisestään. Käynnissä olevan tilikauden viimeinen kvartaali on vasta alkanut, mutta ennakoimme kysynnän jatkuvan nykyisellä korkealla tasollaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saavutamme tällä tilikaudella yli 10% liikevaihdon kasvun huolimatta siitä että syksy oli vain samaa tasoa kuin vuotta aikaisemminkin.

Kuluneen talven aikana olemme tehneet koneinvestointien lisäksi muutakin kehitystyötä. Näistä tärkeimpiä on tuotteiden testaukseen tehdyt investoinnit. Nykyisin käytössä olevien lämpökäsittelyihin liittyvien tutkimusten lisäksi pystymme jatkossa tekemään itse myös korroosiotestejä sekä suolasumu- että olosuhdekaapissa.

Jameshaft-testaus-lämpökäsittelyt-korroosiotestit-suolasumu-olosuhdekaappi

Olemme myös suunnitelleet ja rakentaneet tappi-holkkiparin testilaitteen jossa voidaan testata eri laakereiden ja erilaisten tappien toimintaa ja niiden kestoikää. Tämä voidaan suorittaa kestotestinä siten että samassa kokeessa voidaan verrata kahta erilaista laakeria toisiinsa todellista käyttöä vastaavilla kuormituksilla maksimissaan 70mm tappikokoon asti.

OHSAS 18001 työterveys- ja työterveysjohtamisstandardin mukainen järjestelmämme on nyt auditoitu DNV:n toimesta. Sertifikaatti tullaan myöntämään meille kevään aikana. Samoin on suoritettu laatu- ja ympäristöjärjestelmien (ISO 9001 ja 14001) mukaiset uudelleen auditoinnit. Työolosuhteiden parantamiseen ja energiansäästöön tähdännyt koko tehtaan käsittänyt ilmanvaihdon ja lämmityksen uusinta sekä LED-valaistuksen asennustyö on saatu päätökseen. Sähkönkulutus on laskenut selkeästi ja työolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi. Samoin on jatkettu sekä yleisen siisteystason parantamista että työpisteiden järjestämistä ja standardisointia. Uskomme että itsekin huomaatte eron seuraavalla vierailullanne. Tervetuloa tutustumaan tehtaaseemme.

Ymmärrämme, että tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa. Siitä huolimatta sitä tarvitaan, sillä esimerkiksi terästen elokuun tehdastoimitukset meidän on tilattava tällä viikolla eli viikon 17 aikana. Käytännössä meidän siis pitää tietää jo aika pitkälti syyskuun tarpeemme! Ennusteistanne on suuri apu myös ensi tilikauden (1.7.2017-30.6.2018) budjettia laadittaessa. Kaikki mahdollinen ennustetieto syksyn 2017 osalta on meille avuksi. Toivottavaa olisi, että tällä kertaa osaisimme ennakoida tulevat tarpeet paremmin eikä yhtä suurta poikkeamaa budjetin ja toteutuman välille pääsisi syntymään.

Vaikka kesä ei ole vielä edes alkanut, pyydämme teitä kuitenkin jo nyt huomioimaan, että kesälomakausi lähenee. Olemme päättäneet, että tehdastamme ei hyvän palvelukyvyn säilyttämiseksi suljeta kesällä yhdeksikään viikoksi. Heinäkuussa toimimme toki normaalia pienemmällä miehityksellä mutta tuotannon kaikki vaiheet ovat käytettävissänne. Mikäli mahdollista, pyrkikää huomioimaan omat kesälomanne ja tarpeenne hyvissä ajoin jotta ruuhkaa ei syntyisi sen paremmin kesä- kuin elokuullekaan.

Teemme parhaamme jotta hankala toimitustilanne saadaan palautettua normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Yhteistyöllä ja töiden oikealla ohjauksella pystymme minimoimaan myöhästymien aiheuttamat harmit kunnes tilanne on taas täysin tasapainossa. Toivotamme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksellista loppuvuotta.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top