Jame-Shaft-Ymparisto-kierratys-hiomajate-briketti-metalliromun-uudelleenkaytto

Uutiskirje Kevät 2021

Ensimmäinen ja tapahtumarikas kvartaali vuodesta 2021 on takana. COVID-19 tauti on edelleen merkittävänä vaikuttajana meidän kaikkien elämässä. Rokotuksin sitä ei vielä pitkään aikaan saada nujerrettua, mutta rokotettujen määrän lisääntyessä tilanne helpottaa ja päivä päivältä opimme myös elämään sen kanssa paremmin. Vähitellen liikkumis- ja matkustusrajoituksia voidaan purkaa ja elämä alkaa palata normaaliksi. Ei kuitenkaan samanlaiseksi kuin se oli ennen pandemiaa ja toisaalta monien ennen jokapäiväisten asioiden arvostus tulee ainakin jonkin aikaa olevan merkittävästi suurempi. Toivottavasti rokotukset saavat lisää vauhtia ja mahdollisimman moni ottaa sen, jotta laumaimmuniteetti saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

Yleisen taloustilanteen kehitys on myös ollut harvinaisen vaikeasti ennustettava. Vuosi sitten pörssiosakkeet olivat pohjilla, mutta viimeisen vuoden aikana niiden arvo on noussut suorastaan raketin lailla uusiin ennätyksiin. USA:n presidentinvaalien tuloksen viimein ratkettua ja tilanteen maassa vakauduttua on maan talous lähtenyt huimaan, ennusteiden mukaan noin 6% kasvuun. Euroalueen kasvuennusteet ovat maltillisempi, mutta silti talouden ennustetaan kasvavan hyvää vauhtia. Tämä näkyy niin ostopäällikköindeksissä kuin tilauskannan kasvussa. Hyvän kehityksen suurimpina uhkina nähdään raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä niiden nopeasti kohoavat hinnat. Ongelmat komponenttien saatavuudessa ovat jo nyt aiheuttaneet tuotantohäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa koko tuotannon pysäyttämisen joksikin aikaa. Laajamittainen valtioiden aloittama tukipolitiikka tukee positiivista kehitystä, mutta pelkona on että se aiheuttaa toimialojen välistä eriarvoisuutta. Nähtäväksi jää mitkä ovat sen vaikutukset pitkällä tähtäimellä.

Kuten edellisessä tiedotteessa syksyn tilanne Jame-Shaftilla oli hyvin vaihteleva. Elokuu alkoi vilkkaana, loka-marraskuussa oli hieman hiljaisempi hetki ja vuoden loppua kohden tilausten määrä alkoi kasvaa voimakkaasti. Vuoden vaihteen jälkeen tilausmäärät jatkoivat kasvuaan kiihtyvällä tahdilla. Kehityksen nopeutta kuvaa parhaiten se, että helmikuun 2021 tilauskertymä oli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun. Maaliskuun tilauskertymä oli vielä 10% helmikuuta suurempi. Näin nopeaan kasvuun emme tietenkään olleet osanneet varautua, joten suunnitelmat oli hyvin nopeasti laitettava uusiksi. Kuten jo tammikuun tiedotteessa kerroimme, ensimmäiset laiteinvestoinnit tehtiin joulukuun lopussa ja samalla aloitettiin henkilöstön rekrytointi. Tähän mennessä henkilöstön nettolisäys on tuotannossa 15 henkilöä ja kokonaishenkilömäärämme on kasvanut noin sataan.

Kuten edellä olevasta voi päätellä, tilanteen hallinta on haastavaa. Aikaisempien investointien ja henkilöstön hyvän sitoutumisen ja joustavuuden sekä runsaiden ylitöiden ansiosta selvisimme nopeasta kasvusta vielä tammi-helmikuussa hyvin. Maaliskuussa tarvittavat toimitusmäärät kasvoivat vielä selvästi ja se alkoi valitettavasti näkyä toimitusvarmuudessa. Tuotannon kannalta katsottuna maaliskuu oli kuitenkin erittäin hyvä, kuukauden laskutus ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan Euron rajan. Kaiken lisäksi reilusti! Sama hyvä vauhti on jatkunut huhtikuussa. Ymmärrämme kuitenkin, että hyvät kasvuprosentit eivät lohduta teitä, jotka tarvitsette komponenttinne ajallaan. Toimenpiteillämme pyrimme saavuttamaan tasapainon mahdollisimman nopeasti ja tällä hetkellä olemme jo tilanteessa, jossa saapuvat tilaukset ja laskutus ovat tasapainossa. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan lisäämme kapasiteettiamme edelleen, jotta myös jättämä saadaan pois ja toimitusvarmuutemme palaa kesään mennessä normaalille tasolle. Aikaisemmin tehtyjen investointien korkeaa automaatioastetta päästään nyt täysimääräisesti hyödyntämään ja miehittämättömien työtuntien osuus kaikista konetunneista on kasvanut merkittävästi. Lisäksi ylitöiden tekemistä jatketaan niin viikolla kuin viikonloppuisin jotta kaikki mahdolliset konetunnit saadaan käyttöön. Voidaankin todeta, että konekapasiteetti ei ole pullonkaula, mutta niitä käyttävää henkilöstöä tarvitaan vielä lisää.

Jame-Shaft-Robotilla-varustettu-sorvi

Investoinnit koneisiin jatkuvat. Ensimmäiset joulukuun lopussa tilatut koneet ovat jo saapuneet. Ensimmäisenä saapunut, isohkojen osien sorvi on jo täydessä tuotantokäytössä robottisolussa. Toinen robotilla varustettu sorvi, joka lisää kapasiteettiamme pienehköjen tuotteiden viimeistelyssä, eli ns. kovasorvauksessa on tällä hetkellä asennuksessa.

Jame-Shaft-tuotteiden-viimeistely-kovasorvaus

Näiden lisäksi tilattuna on automaattitrukki järjestelmä, joka alkaa hoitaa kuljetuksia osastojen ja koneiden välillä 24/7 periaatteella. Tämän lisäksi hankintasopimus on jo tehty automaatiosolusta, joka hoitaa vaakakaraisten keskusten palettien purkua ja täyttöä. Viimeisimpänä, ohi budjetin, hankintasopimus on tehty uudesta monitoimisorvista, joka on varustettu tangonsyöttölaitteella. Näistä uusista investoinneista voimme kertoa tarkemmin seuraavissa tiedotteissa, kun laitteiden asennukset pääsevät alkuun.

Ympäristöpuolella on lisäksi tehty merkittävä kierrätystä lisäävä investointi. Hiomajätteen käsittelyä varten on hankittu puristin, jolla hiomajäte saadaan briketöityä ja sen jälkeen toimitettua metalliromun mukana uudelleen käytettäväksi.

Jame-Shaft-Ymparisto-kierratys-hiomajate-briketti-metalliromun-uudelleenkaytto

Tällä hetkellä erityistä huolta aiheuttaa raaka-aineiden hintojen kohoaminen ja niiden saatavuus. Tämä on jo jonkin verran näkynyt meillä töiden aloituksen viivästymisenä raaka-aineen puutteen takia. Vaikeuksia on ollut erityisesti ainesputkien saatavuudessa, mutta ajoittain myös nuorrutusteräs tankomateriaalissa. Usein on myös jouduttu käyttämään ylikokoista raaka-ainetta tai vaihtoehtoisia toimittajia, joka nostaa kustannuksiamme merkittävästi. Tällä hetkellä terästehtaiden kapasiteetti ei riitä tyydyttämään kasvanutta kysyntää ja ne ovat valitettavan nihkeitä lisäämään kapasiteettiaan ainakin lyhyellä aikavälillä. Tällä hetkellä useat terästehtaat eivät myöskään ota uusia asiakkaita, joten vaihtoehtoisten toimittajien saanti on hankalaa.

Alkuvuoden aikana olemme myös tehneet asiakastyytyväisyyskyselyn sekä oman henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Kiitos kaikille vastanneille sekä erityisesti sanallista palautetta ja kehitysehdotuksia antaneille. Molemmissa tulokset olivat yleisesti ottaen hyviä, mutta myös parannuskohteita löytyi. Näihin paneudumme kuluvan vuoden aikana ja jatkamme toimintamme ja työolosuhteiden jatkuvaa parantamista.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2021!

Toivotaan että positiivinen kehitys maaliman taloudessa ja teillä jatkuu.Yhdessä toimintaa kehittäen teemme vuodesta erityisen hyvän.Toivottavasti myös COVID-19 saadaan rokotusten avulla kuriin ja pääsemme tapaamaan myös henkilökohtaisesti.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top