moderni-automaatio-hiiletyskarkaisu-linjasto

Uutiskirje Marraskuu 2022

Vuosi 2022 lähestyy loppuaan. Vuosi on sisältänyt monenlaisia yllätyksiä mutta niistä huolimatta teollisuuden tilanne on säilynyt yllättävän hyvänä. Ukrainan sota on COVID19 lisäksi aiheuttanut ongelmia raaka-aineiden ja joidenkin komponenttien saatavuuteen, mutta loppujen lopuksi vaikutukset ovat jääneet pelättyä pienemmiksi. Tämä ei kuitenkaan päde hintatasoon, saatavuuden heikentyessä markkinat ovat reagoineet tähän suurilla hinnankorotuksilla. Teräksen osalta hinnat ovat kohonneet lähes kaksinkertaisiksi ja monissa tuotannon apuaineissa kuten kaasuissa korotukset ovat olleet tätäkin suurempia. Kohonneet kustannukset ovat siirtyneet käytännössä kaikkien tuotteiden ja palveluiden hintoihin joka taasen on aiheuttanut ennätysmäisen korkean inflaation. Sitä hillitäkseen keskuspankit ovat nostaneet peruskorkoa useaan kertaan joka taas aiheuttaa yrityksille merkittävän rahoituskulujen nousun. Kierre tuntuu loputtomalta ja vie aikaa ennen kuin tämä tilanne saadaan vakiintumaan ja markkinamekanismit toimivat taas normaalisti. Paluuta vanhalle kustannustasolle ei kuitenkaan valitettavasti tule tapahtumaan Venäjän pysyessä vähintään useita vuosia pois raaka-aine ja energiamarkkinoilta.

Tulevaisuuden ennustaminen on edelleen erittäin vaikeaa. Positiiviselle puolelle on laskettava se että energian riittävyys Euroopassa näyttää melko hyvin turvatulta. Kaasuvarastot on saatu täytettyä ja uusia kaasuterminaaleja on valmistumassa jotta tällä hetkellä merellä odottavat kaasutankkerit saadaan purettua. Myös sääennusteet povaavat talven olevan keskimääräistä leudompi. Sähköä riittänee Euroopassa, mutta Suomen osalta tilanne on haastavampi. Olkiluoto 3 pumppuvaurioiden juurisyy ei ole vieläkään tiedossa joten tuotannon aloitus siirtyy jälleen kerran. Siirtoyhteydet Ruotsin ja Suomen välillä ovat rajalliset, joten tuulettoman pakkasjakson aikana sähkön riittävyys Suomessa on todella kriittinen. Toivotaan siis tuulista ja leutoa talvea!

Toimialamme on selvinnyt vaikeuksista huolimatta edelleen kohtuullisesti. Valmistusmäärät ovat olleet kohtuullisella tasolla joskin monien on ollut mahdotonta saavuttaa suunniteltua tuotantomäärää johtuen osapuutteista. Isoksi ongelmaksi on muodostunut myös se että tuotantolinjoilta valmistuu edelleen paljon tuotteita jotka jäävät pihaan odottamaan jotakin puuttuvaa osaa. Jame-Shaft on kyennyt toimittamaan tilatut tuotteet syksyllä 2022 hyvällä, kuukaudesta riippuen 95-97% toimitusvarmuudella. Koska monet asiakkaamme ovat joutuneet ajoittamaan tuotantonsa uudelleen näkyy tämä meillä tilauskannan ja laskutuksen laskuna. Tämän johdosta olemme pakotettuja vähentämään kapasiteettiamme joulukuussa. Pidämme tehtaamme suljettuna 5.-6. joulukuuta. Lisäksi meidän on marraskuun loppuun mennessä tehtävä päätös suljemmeko tehtaan myös viikoksi 52. Tämän hetken tilauskannan perusteella tulemme näin tekemään. Lämpökäsittelyn vuoksi tehtaamme energiakustannukset ovat suuret. Sähkön hinnan oletetaan olevan huipussaan juuri Joulun tienoilla, joten myös kustannusmielessä tehtaan sulkeminen olisi järkevää. Mikäli teillä kuitenkin on tarpeita joista ette ole vielä tehneet tilauksia ja jotka pitää toimittaa meiltä viimeistään viikolla 2 pyydämme teitä välittömästi tekemään niistä tilaukset jotta pystymme arvioimaan tarvittavan kapasiteetin ja hoitamaan toimitukset ajallaan.

Asiakkaidemme ennusteet ensi vuodelle ovat edelleen positiiviset. Olemme tehneet omat toimenpiteemme, eli tilanneet materiaalit ja varanneet oman kapasiteetin niihin perustuen. Heikommasta kysyntätilanteesta johtuen olemme myös valmistaneet jonkin verran tuotteita varastoon teidän ennustettuja tarpeitanne varten. Mikäli ennusteissa tapahtuu muutoksia pyydämme teitä tiedottamaan niistä viipymättä meille. Muutoin varastomme kasvavat ylisuuriksi ja varattu kapasiteetti jää käyttämättä.

Meitä kaikkia kiinnostaisi tietää mikä on raaka-aineiden saatavuus ja hintataso ensi vuonna. Syksyn aikana hinnat ovat heiluneet ylös ja alas. Tähän on ennen kaikkea vaikuttanut energian hinnan heilahtelut. Romun ja lisäaineiden hinnat ovat olleet kuitenkin lievässä laskussa. Ensi vuodesta tiedetään jo nyt sen verran, että yleiskustannusten noususta ja inflaatiosta johtuen perushinnat tulevat nousemaan merkittävästi. Myös kapasiteettia on poistunut markkinoilta, arvioiden mukaan noin 15-20% Euroopan kapasiteetista on suljettuna joko tilapäisesti tai pysyvästi. Muun muassa Saksassa on suljettu kaksi terästehdasta joiden päätuotteita ovat olleet ainesputket. Lopullinen hintataso määräytyy aikanaan kaikkien näiden tekijöiden mukaan. Positiivista kehitystä on tapahtunut kuitenkin teräksen saatavuudessa. Yksittäisiä puutteita esiintyy, mutta puutelistat ovat lyhyempiä kuin alkusyksystä.

Laskevasta tilauskannasta huolimatta uskomme tulevaisuuteen on vahva. Vireillä on useita uusia merkittäviä asiakkuuksia joiden vaikutus alkaa näkyä ensi vuonna. Tällä hetkellä on työn alla usealle uudelle asiakkaalle ensimmäisiä koesarjoja. Myös investoinnit jatkuvat keskeytyksettä. Tämän vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti meidän erikoisosaamiseen eli lämpökäsittelyyn. Uusi robotilla varustettu induktiokarkaisukone ja uusi nitrausuuni ovat täydessä tuotantokäytössä. Viimeisenä vuorossa oleva uusi hiiletyskarkaisu-uuni saapuu meille aikataulun mukaan alkuvuoden aikana. Kuten aikaisemmin kerrottu nämä hankinnat edustavat uusinta tekniikkaa ja niiden valinnassa on erityisesti painotettu energian mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä prosessissa ja muita ympäristötekijöitä tietenkään tehokkuutta ja laaduntuottokykyä unohtamatta.

Seuraavat isommat investointimme tulevat hiontaosastolle. Konekantamme vahvistuu kolmannella centerless hiomakoneella ja yhdellä pyöröhiomakoneella. Nykyisen linjamme mukaisesti molempien automaatioaste on korkeinta mahdollista tasoa ja ne tullaan varustamaan robotilla. Näistä tarkempaa tietoa seuraavissa tiedotteissa. Ennen uusien koneiden tuloa muutamme koko viimeistelyosaton layoutia merkittävästi ja samalla vähennämme ympäristön kuormitusta. Syynä layout muutokseen on uusien koneiden vaatiman tilan lisäksi hankkimamme laitteisto hiontanesteiden keskitettyyn käsittelyyn. Tällä hetkellä jokaisessa hiomakoneessa on oma paperisuodattimeen perustuva suodatuslaite jossa nesteestä poistetaan sinne hionnassa kertyvä metalli ja kiviaines. Uudessa systeemissä nesteet puhdistetaan keskitetysti tehokkaassa suodatinlaitteessa johon ei tarvitse vaihtaa suodattimia vaan ne puhdistetaan laitteen sisällä automaattisesti. Puhdistettu neste pumpataan suodattimelta takaisin yksittäisille koneille. Etuna on parempi ja tehokkaampi suodatus joka vähentää tarvetta nesteiden vaihtoon sekä mahdollistaa entistä paremman hiontajätteen kierrätyksen uudelleen käytettäväksi teräksen valmistuksessa. Myös tilantarve vähenee ja työntekijöiden aikaa ei kulu konekohtaisten suodatinlaitteiden hoitamiseen.

Toivotaan että positiivinen vire alallamme jatkuu ja hyvät ennusteenne pitävät paikkansa huolimatta meillä näkyvästä pienestä tilauskannan laskusta. Lähes kolmen vuoden tauon jälkeen olemme vihdoin myös päässeet tapaamaan useita asiakkaita henkilökohtaisesti. On positiivista, että myös toimittajapäiviä on taas alettu järjestää. Myös meillä on suunnitelmissa vastaavan tilausuuden järjestäminen meidän omille toimittajille. Toimittajatapaamiset ovat tärkeä osa yhteistyöverkoston rakentamisessa. Edelleenkin vain valitettavan harvat teistä ovat päässeet vierailemaan tehtaallamme. Tulkaa ihmeessä itse katsomaan miten tehtaamme on kehittynyt ja muuttunut.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta sekä leutoa ja tuulista talvea.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top