jameshaft_koneistus_sorvaus_monitoimikone_lampo%cc%88kasitelty_tappi_metsakone

Uutiskirje Syksy 2016

Syksy on kulunut sään puolesta aurinkoisissa merkeissä. Vihdoinkin myös Suomen taloudessa on jonkinlaisia valonpilkahduksia. Alihankintamessuilla tunnelma oli yleisesti ottaen positiivinen ja kävijämäärässä rikottiin aikaisempi ennätys. Suuri kiitos kaikille osastollamme vierailleille, oli jälleen kerran miellyttävä tavata ja vaihtaa kuulumisia. Suurimmalla osalla metalliteollisuuden alihankkijoista työtilanne on melko hyvä ja usko parempaan tulevaisuuteen on hieman palautunut. Erityisesti telakkateollisuudesta ja puunjalostusteollisuudesta on saatu kuulla todella hyviä uutisia. Valitettavasti kaikilla aloilla tilanne ei ole näin hyvä, mutta parempaan päin on selkeästi menty verrattuna viime vuoteen. Talouden ennustettavuus on kuitenkin edelleen heikko ja yritysten reagointi erilaisiin signaaleihin on nopeaa. Joka tapauksessa toivomme ja odotamme meidän asiakaskuntamme tilanteen keskimäärin joko säilyvän nykyisellään tai hieman paranevan.

Jame-Shaftin vuosi on ollut hyvä ja nousujohteinen. Tosin kuukausittaiset vaihtelut ovat suuria ja tilauskannan lyhyydestä johtuen ne näkyvät heti tehtaallamme. Joka tapauksessa kesäkuun lopussa päättynyt tilikausi oli liikevaihdolla mitattuna kaikkien aikojen suurin ylittäen 11milj. €.  Kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna tuli noin 10%. Kesä ja alkusyksy ovat olleet myös odotusten mukaisia ja tällä hetkellä tilauskantamme on jonkin verran suurempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Voidaan myös todeta, että kysyntä ja kapasiteettimme ovat olleet melko hyvin tasapainossa alkusyksyn aikana. Olemme kuitenkin tottuneen siihen, että tämä tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti suuntaan taikka toiseen!

Kuluneen vuoden aikana asiakaskuntamme on hieman kasvanut ja tuotantoon on tullut edelleen paljon uusia tuotteita. Mustanitrattujen tuotteiden osuus laskutuksestamme on kasvanut, joten keväällä käyttöönotettu uusi uuni tuli todelliseen tarpeeseen. Uunin toiminta on täysin vastannut odotuksiamme toimintavarmuuden ja laadun osalta. Sen valvonta- ja säätömahdollisuudet tuottavat aina samanlaisen lopputuloksen panoksen ja kappaleiden koosta riippumatta. Samoin uusi monitoimisorvi on otettu käyttöön odotusten mukaan ja sille on siirretty sopivia töitä muilta koneilta. Tämä on mahdollistanut entistä paremman kuormituksen tasaamisen ja sitä kautta parantaa myös meidän toimituskykyä. Uusia koneinvestointeja on tälläkin hetkellä valmisteluvaiheessa, mutta lopullisia investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Ainakin pienempien kappaleiden sorvaukseen tarvittaneen uutta konekapasiteettia lähiaikoina sillä siihen kokoluokkaan on tulossa melko paljon lisää työtä. Palataan tähän ja muihinkin koneinvestointeihin seuraavassa tiedotteessa ensi keväänä.

Koneinvestointien lisäksi olemme panostaneet yleisen siisteyden ja järjestyksen parantamiseen koko tehtaalla sekä erityisesti koneiden ympäristössä. Työpisteissä kaikille tarvittaville työkaluille ja mittavälineille on määritelty omat paikkansa ja siisteystasoa seurataan säännöllisesti. Lisäksi työpisteiden ja puhdistamiseen ja muuhun siisteyden ylläpitämiseen on varattu lisää aikaa. Koneilta kerättyjen vaiheaikojen sekä häiriöilmoitusten perusteella olemme pystyneet entistä paremmin kohdistamaan tehostamistoimenpiteet tärkeimpiin ja eniten vaikuttaviin kohteisiin. Myös tiedottamiseen tuotannossa on kiinnitetty erityistä huomiota ja siinä pyritään mahdollisimman suureen visuaalisuuteen. Tuotannon omia palavereja varten on lisäksi varusteltu erityinen nurkkaus, jossa lyhyiden palaverien pitäminen onnistuu mukavasti ja joutuisasti.

Tämän hetken suurin käynnissä oleva investointi liittyy tehtaamme ilmanvaihtoon ja lämmitykseen. Lisäksi koko alueella valaistus uusitaan käyttäen energiapihejä ja hyvän valotehon omaavia LED-valaisimia. Tavoitteena on saada säästöjä sähkö- ja lämmityskuluissa samalla kun parannetaan ilmanlaatua ja valaistusta. Tämä vaikuttaa henkilöstömme työviihtyvyyteen ja terveyteen sekä parantaa työn tuottavuutta koko tehtaallamme. Tavoitteena on saada työpisteisiin aina tasalämpöinen ja puhdas ilma sekä koko halliin lievä ylipaine jotta ilmanvaihto toimii koko ajan hallitusti. Kustannuksiltaan hanke on suuri, mutta pitkällä tähtäimellä säästöjä syntyy käyttökuluissa samalla kun työolosuhteet paranevat. Tasaisemman lämpötilan ansiosta myös tarkkamittaisten kappaleiden valmistus helpottuu ja hajonta pienenee.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti hyvä kehitys jatkuu ja positiivisuus ja kasvu valtaavat alaa.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top