Jame-Shaft-tapit-holkit-koneistus-hionta

Uutiskirje Talvi 2021

Vuosi 2020 tullaan muistamaan ennen kaikkea COVID-19 viruksesta. Viruksen vaikutukset ovat ulottuneet joka puolelle maailmaa rajoittaen normaalia ihmisten välistä kanssakäymistä ja erityisesti liikkumista. Meidän kaikkien on ollut pakko opetella uusia toimintatapoja, joilla on korvattu henkilökohtaisia tapaamisia. Näistä toimiviksi havaitut menettelyt jäävät varmasti käyttöön myös tulevaisuudessa. Toivottavasti nyt aloitetut rokotukset saadaan vauhtiin ja laumaimmuniteetti saavutetaan mahdollisimman nopeasti, jotta voimme taas jatkaa normaalimpaa elämää johon olennaisena osana kuuluu ihmisten välinen henkilökohtainen vuorovaikutus. Rutiiniasiat on helppo hoitaa myös verkon välityksellä, mutta uuden ideointi ja kehitysasiat vaativat onnistuakseen myös henkilökohtaista vuorovaikutusta.

Toinen vuoden 2020 merkittävä uutisaihe on ollut USA:n presidentinvaalit. Myös niiden ympärillä on riittänyt tapahtumia ja yllätyksellisiä käänteitä, joita talouselämä on seurannut herkeämättä ja jotka ovat myös vaikuttaneet merkittävästi maailman talouteen. Kolmas iso talouden vaikuttaja on COVID-19 vaikutusten pehmentämiseen käytetty laajamittainen valtioiden aloittama tukipolitiikka, joka on rahoitettu velkarahalla tai oikeastaan painamalla lisää rahaa. Loppujen lopuksi yritykset ovat selvinneet kaikesta tästä yllättävän vähällä palvelualaa ja matkustamiseen liittyvää toimintaa lukuun ottamatta. Nähtäväksi kuitenkin jää mitkä ovat markkinoille syydetyn velkarahan vaikutukset pitkällä tähtäimellä.

COVID-19 on vaikutukset ovat Jame-Shaftilla jääneet keväällä ollutta kysynnän hetkellistä notkahtamista huolimatta melko vähäisiksi. Syksyn tilanne oli kuitenkin hyvin vaihteleva. Elokuu alkoi vilkkaana, loka-marraskuussa oli hieman hiljaisempi hetki ja hieman yllättäen vuoden loppua kohden tilausten määrä alkoi kasvaa, vaikka edellisessä tiedotteessa vielä uskoimme alhaisemman kysynnän jatkuvan vuoden loppuun asti. Joulukuu olikin asiakkaiden lisääntyneiden tarpeiden johdosta meille työntäyteinen ja toteutunut laskutus oli selvästi odotettua parempi. Kiihdytys oli nopea, mutta parantuneiden kapasiteetin hallintatyökalujen ja henkilöstön hyvän sitoutumisen ja joustavuuden ansiosta siitä selvittiin mainiosti. Vuoden lopussa tilauskanta ylitti vuoden 2019 tilanteen noin 15 prosentilla ja uusia tilauksia on tullut hyvällä tahdilla myös tammikuussa. Loppujen lopuksi syksyn puolivuotiskauden osalta liikevaihto oli budjetin mukainen. Olisiko tuo maailman talouden poukkoilu kuitenkin heijastunut tänne asti? Asiakkaidemme ennusteet keväälle 2021 ovat pääsääntöisesti korkealla tasolla, itse asiassa jopa paremmalla tasolla kuin vuosi sitten ennen COVID-19 aikaa. Toivottavasti maailmalla ei tapahdu mullistuksia, jotka romuttaisivat tämän positiivisen kehityksen jatkumisen.

Jame-Shaft-tapit-holkit-koneistus-hionta

Olemme jo joulukuussa aloittaneet toimenpiteet kapasiteetin lisäämiseksi. Aikaisemmin tehtyjen investointien korkeaa automaatioastetta päästään nyt täysimääräisesti hyödyntämään. Henkilöstön kanssa on sovittu työaikajärjestelyistä, joilla koneiden käyttöä miehittämättömänä on lisätty sekä öisin että viikonloppuisin. Tällä on saavutettu merkittävä lisäys kapasiteettiin ja toimintatapaa on vielä mahdollista laajentaa muihin koneryhmiin. Vuoden tauon jälkeen myös investoinnit koneisiin jatkuvat. Tällä hetkellä tilattuna on kaksi uutta sorvia, joista ensimmäinen tulee isohkojen osien valmistuskapasiteettia tehostamaan. Toinen robotilla varustettu sorvi lisää kapasiteettiamme pienehköjen tuotteiden viimeistelyssä, eli ns. kovasorvauksessa. Tämän lisäksi investointisuunnitelmassa on useita muita kohteita, joilla valmistuksen automaatioastetta ja tehokkuutta saadaan lisättyä entisestään. Näistä voidaan kertoa tarkemmin myöhemmin keväällä, kun neuvottelut kone- ja automaatio toimittajien kanssa on käyty loppuun. Edellisistä investoinneista viimeisimpänä on nyt saatu tuotantokäyttöön pystykaraiselle työstökeskukselle asennettu robotti, joka mahdollistaa myös tämän koneen miehittämättömän käytön. Ensimmäiset tuotantoviikot ovat olleet erittäin lupaavia, vaikka kyseessä on kokonaan uusi sovellutus.

Tällä hetkellä huolta aiheuttaa raaka-aineiden saatavuuden merkittävä heikentyminen ja toimitusaikojen piteneminen sekä uhka niiden hinnan noususta. Romun hinta metallipörssissä on noussut useita kymmeniä prosentteja viimeisten kahden kuukauden aikana. Samoin ovat reagoineet myös teräksen seosaineet, mm. nikkelin hinta on ollut voimakkaassa noin 15 % nousussa loppuvuoden aikana. Toimitusaikojen piteneminen yhdistettynä voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään on pienentänyt myös meidän omia raaka-ainevarastoja. Toistaiseksi ongelmia ei ole ollut ja mikäli tilatut raaka-aineet tulevat meille vahvistettujen toimitusaikojen mukaisesti niin ongelmia ei ole tulossakaan. Lisäksi käytettävissämme on vaihtoehtoisia hankintakanavia.

JameShaft-Lämpökäsittely-Hiiletyskarkaisu-Uuni

Toivomme kaikille asiakkaillemme kaikesta huolimatta menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2021!

Toivottavasti rokotustahti kiihtyy ja merkittävä osa maailman väestöstä saadaan rokotettua kesään mennessä. Toivottavaa olisi, että COVID-19 aiheuttama epävarmuus sekä yritysmaailmassa että yksityiselämässä poistuu ja voimme alkaa tehdä taas pidemmälle ulottuvia suunnitelmia.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top