Uutiskirje Kevät 2018

Viime vuonna palattiin vihdoin Suomen metalliteollisuudessa vahvan kasvun aikaan. Muutos oli nopea ja se aiheutti kilpailua resursseista niin työvoiman kuin raaka-aineidenkin suhteen. Kasvua rajoittavaksi tekijäksi alkoikin nopeasti muodostua riittämätön kapasiteetti, ei markkinoiden kysyntä. Lähes kymmenen vuotta jatkunut vähäinen investointitahti konepajoissa realisoitui kapasiteettipulana ja huonontuneena palvelutasona. Koneinvestoinnit ja rekrytoinnit toki lähtivät myös kasvuun, mutta aikaa kuluu ennen kuin ne ovat täydessä ja tuottavassa käytössä.

Tällä hetkellä suurimmat haasteet alalla ovat kustannusten kurissa pitäminen ja raaka-aineiden saannin varmistaminen. Raaka-aineiden osalta niukkuutta on jo esiintynyt harvinaisempien materiaalien ja pidemmälle jalostettujen tuotteiden (mm. kromatut tangot) osalta. Meillä kaikkein kriittisimpiä ovat ainesputket, joiden toimitusajat ovat pidentyneet kaikkein eniten. Lisäksi yleinen materiaalien hintojen nousu on iskenyt niihin kaikkein voimakkaimmin. Helppoa ei ole ennustaminen ja tilaaminen perus pyörötankojenkaan suhteen, tällä hetkellä tehtaiden ensimmäiset vapaat toimitusajat menevät syyskuulle. Teräsmarkkinoilla tarpeetonta epävarmuutta aiheuttavat myös markkinoilla tapahtuneet protektionistiset toimet ja jatkuva sanasota joiden vaikutusta käytännössä ei vielä tiedetä.

Jame-Shaftin vuosi 2017 oli erittäin kiireinen ja voimakkaan kasvun aikaa. Vuositasolla liikevaihdon kasvuksi muodostui noin 40% jota voitaneen pitää erinomaisena tuloksena. Valitettavasti näin nopea kasvu ei sujunut ongelmitta vaan se heijastui myös palvelutasoon erityisesti keväällä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin normalisoitunut ja käytettävissä oleva ja uusien investointien käyttöönoton edistyessä koko ajan lisääntyvä kapasiteetti on riittävä nykyiseen kysyntään verrattuna. Kysynnän kasvu tuntuu edelleen jatkuvan, joskin tällä kertaa maltillisella noin 10% tasolla. Tämän tilikauden liikevaihtomme ennustamme olevan noin 17 milj.€.

jameshaft-sorvaus-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskus

Kuvista käy ilmi tähän mennessä vuoden 2017 aikana toteutetut investoinnit. Niistä kaksi viimeisintä eli iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus ovat vielä osittain sisäänajovaiheessa. Näiden lisäksi on tänä vuonna jo ehditty tilata käytetty ja tällä hetkellä peruskunnostuksessa oleva pyöröhiomakone sekä yksi uusi sorvi joka saapuu kesäloman jälkeen meille. Uusien koneiden lisäksi suuria panostuksia tehtiin henkilöstön suhteen. Tällä hetkellä kokonaisvahvuutemme on 83 henkeä.

jameshaft-koneistus-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskus

Kasvaneet tuotantomäärät ovat vaatineet panostuksia myös järjestelmien kehittämiseen. Uusien henkilöiden myötä taitotasomme analysoida ja kehittää asioita on myös selkeästi parantunut. Tällä hetkellä meillä onkin käytettävissä paljon parempia työkaluja ja mittareita muun muassa konekohtaisen kuormituksen seurantaan. Työjonon hallinta ja hienokuormittaminen onkin pystytty viemään uudelle entistä tarkemmalle tasolle. Asiakkaille päin tämä näkyy selkeimmin toimitusvarmuuden parantumisena. Lisäksi voimme jo nyt kertoa, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene myöskään kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä tekemään lomakaudelle osuvat tilauksenne mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2018. Toivottavasti hyvä markkinatilanne jatkuu ja koko toimitusketju pääsee nauttimaan mahdollisimman pitkään tasaisesta kasvusta ja sitä kautta hyötymään yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin
Mika Tuunainen

Scroll to Top