jame-shaft-investoinnit-pystykeskus-robottisolu-tyostokeskus-automaattitrukki-tankoautomaatti.png

Uutiskirje Kesä 2021

Ensimmäinen vuosipuolisko vuodesta 2021 on takana. Tuskin kukaan osasi edes villeimmissä skenaariossa ennakoida vuosi sitten sitä millainen siitä lopulta tuli, yksi kaikkien aikojen parhaista myynnin kasvun kannalta kaupan ja teollisuuden aloilla! Vaikka COVID-19 on edelleen merkittävänä vaikuttajana meidän kaikkien elämässä niin sen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta myös metalliteollisuuden kasvuluvut ovat olleet erinomaisia. Mielestäni voidaan jo puhua talouden ylikuumenemisesta, joka on johtanut raaka-aine- ja komponenttipulaan. Raaka-ainehintojen nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa oli sitten kyse puusta, lannoitteista tai metalleista. Alamme yritysten alkuvuoden tulokset ovat yleisesti ottaen erinomaisella tasolla, joskin huoli inflaation kiihtymisestä ja kustannusten jatkuvasta noususta aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin siitä huolimatta, että tilauskannat ovat ennätystasolla. Hyvä kannattavuus ja näkymät heijastuvat myös pörssikursseihin, jotka ovat tällä hetkellä korkealla tasolla.

Tulevan taloustilanteen kehitys on edelleen harvinaisen vaikeasti ennustettavissa. Aika yleinen käsitys kuitenkin on, että hyvä tilanne jatkuu vielä vähintään puoli vuotta, mahdollisesti vuoden. Tulevaisuuden uskoa lisää valtioiden voimakas elvytyspolitiikka, joka kohdistuu erityisesti infran rakentamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviin investointeihin. Alamme hyvän kehityksen suurimpina uhkina nähdään tarvittavan työvoiman sekä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus, että niiden nopeasti kohoavat hinnat. Ongelmat komponenttien saatavuudessa ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan tuotantohäiriöitä loppuvuoden aikana, joka väistämättä lisää myös kustannuksia. Erityisen hankalaa meille on kuitenkin teräksen saatavuuden varmistaminen sillä varastot ovat tyhjiä ja toimitusajat ovat erittäin pitkiä. Tilanne ei myöskään ole helpottamassa lähiaikoina, sillä terästehtaat ovat hyvin jäykkiä lisäämään tuotantoaan. Mieluummin ne antavat ylikysynnän jatkua ja myyvät tuotantonsa parhaiten maksaville asiakkaille.

Kuten kevään tiedotteessa kerroimme tilausten määrä alkoi Jame-Shaftilla kasvaa voimakkaasti viime vuoden lopulla ja tahti vain tiivistyi kevättä kohden. Sama kehitys jatkui koko alkuvuoden, joskin tilanne alkoi tasaantua kesällä. Kysynnän kasvu oli niin nopeaa, että emme kyenneet kasvattamaan kapasiteettiamme riittävän nopeasti, joka sitten valitettavasti johti toimitusvarmuuden merkittävään heikentymiseen. Tämä siitä huolimatta, että kykenimme nostamaan kapasiteettiamme syksyyn 2020 verrattuna yli 35%. Liikevaihdolla mitattuna tämä tarkoitti sitä, että tilikaudella 1.7.2020-31.6.2021 liikevaihtomme ylitti ensimmäistä kertaa 20 M€. Budjettimme oli 17 M€ ja koko 3 M€ ylitys tehtiin tammi-kesäkuussa 2021. Alkaneelle tilikaudelle on budjetoitu 25 M€ liikevaihto ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi ovat hyvässä vauhdissa. Tällä hetkellä tilanteemme on se, että kapasiteettimme ja saapuvat tilaukset ovat tasapainossa, mutta jättämää emme valitettavasti ole vielä saaneet pienennettyä. Teemme parhaamme, jotta toimitusvarmuus saadaan jälleen hyväksyttävälle tasolle, hetkessä se ei kuitenkaan tapahdu sillä saatavilla ei ole riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Lisähenkilöstön kouluttaminen vie aikansa ennen kuin se näkyy tuotoksessa.

Yksi merkittävä osa kapasiteetin nostossa ovat kone- ja laiteinvestoinnit, jotka aloitettiin heti kun kysyntä alkoi kasvaa viime vuoden lopulla. Osasta olemme jo kertoneetkin keväällä mutta jotta kokonaisuus olisi helpompi hahmottaa, seuraavaan yhteenvetoon on kerätty kaikki tämän vuoden hankkeet. Investoinnit tulevat jatkumaan myös ensi vuonna ja koko vuosille 2021 ja 2022 ajoitetun investointisuunnitelman loppusumma on luokkaa 4 miljoonaa euroa. Tästä tänä vuonna toteutuva osuus on noin puolet. Kokonaisuutena investointisuunnitelma on ylivoimaisesti Jame-Shaftin historian suurin.

jame-shaft-investoinnit-pystykeskus-robottisolu-tyostokeskus-automaattitrukki-tankoautomaatti.png

Toinen tärkeä osatekijä kapasiteetin nostossa on uuden henkilöstön rekrytointi. Alkuvuonna onnistuimme tässä melko hyvin koska olimme liikkeellä ensimmäisten joukossa. Tähän mennessä olemme saaneet palkattua uutta henkilöstöä noin 20 henkilöä. Alan tulevaisuuden turvaamiseksi meillä on kesän aikana ollut lisäksi noin 20 nuorta kesätöissä tai työharjoittelussa, kaikki joko alaa opiskelevia tai alalle pyrkiviä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan olemme käynnistäneet REKRY-koulutusohjelman, johon otetaan 12 henkilöä koulutukseen. Kaikille koulutuksen hyväksytysti loppuun saakka suorittaneille takaamme koulutuksen jälkeen työpaikan. Toivottavasti riittävä määrä motivoituneita kurssilaisia löytyy ja saamme heistä lisää osaavia tekijöitä tuotantoon.

Tällä hetkellä erityistä huolta ja epävarmuutta aiheuttaa raaka-aineiden hintojen kohoaminen ja niiden saatavuus. Tämä on jo näkynyt meillä töiden aloituksen viivästymisenä raaka-aineen puutteen takia tai lisätyötä ja kustannuksia aiheuttavan ylikokoisen materiaalin käyttönä. Hankaluuksia on ollut erityisesti ainesputkien saatavuudessa, mutta myös nuorrutus- ja hiiletysteräksiä on jouduttu hankkimaan pienempinä ja kalliimpina erinä jotta tuotanto on saatu pyörimään. Materiaalien hinnat ovat myös koko ajan kohonneet yhä kiihtyvällä vauhdilla. Hyvien toimittajasuhteidemme ja pidempien sopimusten ansiosta olemme onnistuneet viivyttämään sen vaikutusta myyntihintoihimme, mutta valitettavasti nyt meidän on pakko vyöryttää nämä rajusti kohonneet kustannukset myös meidän myyntihintoihin. Nopeaa käännettä ei ole tässäkään asiassa nähtävissä, joskin melko yleinen oletus on, että nousu kääntyy laskuksi ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Raaka-ainehintojen vaikutuksesta myyntihintoihimme tarkemmin erillisellä ilmoituksella.

Seuraavassa tiedotteessa tulemme kertomaan enemmän millaisia toimenpiteitä olemme tehneet vastuullisuuden ja henkilöstön työviihtyvyyden eteen. Näiden asioiden merkitys tulee jatkossa korostumaan entisestään ja uskomme niiden olevan jatkossa myös tärkeä kilpailuetu niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin suuntaan.

Saimme juuri tätä tiedotetta kirjoitettaessa tiedon, että Alihankintamessujen järjestäminen on varmistunut ja ne pidetään syyskuun 21.-23. 2021. Nopean tilannearvion perusteella päätimme kuitenkin peruuttaa oman osallistumisemme messuille terveysturvallisuus syistä. Mikäli kuitenkin osallistutte messuille ja haluatte tavata meitä voimme järjestää tapaamisen messujen aikaan Tampereella, tai mikä vielä parempi, tehtaallamme jolloin pääsette näkemään viimeisimmät investointimme ja muut tehdyt kehitystoimenpiteet. Tavataan messuilla taas ensi vuonna, kun se on taas turvallista. Toivotaan että positiivinen kehitys alallamme jatkuu. Yhdessä toimintaa kehittäen selviämme edessä olevista haasteista voittajina. Toivottavasti pääsemme myös mahdollisimman pian tapaamaan henkilökohtaisesti.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä 2021!

Edessämme on positiivinen ja työntäyteinen aika, joka antaa mahdollisuuden kehittyä ja kehittää.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top