Automaatio-Induktio-Karkaisu-Robotti-Solu

Uutiskirje Elokuu 2022

Ensimmäinen vuosipuolisko vuodesta 2022 on takana. Jälleen kerran se oli yllätyksiä täynnä! Juuri kun COVID-19 alkoi helpottaa ja läntinen maailma avautua alkoi sota Ukrainassa. Se iski nopeasti ja kovaa Euroopan energia- ja raaka-ainemarkkinoihin. Sodan vaikutuksesta raaka-aineiden saatavuus heikkeni oleellisesti ja hinnat nousivat hetkessä aivan uudelle tasolle. Samalla kertaa tulevan kehityksen ennakointi vaikeutui entisestään. Alkuhämmennyksen jälkeen tilanne on hieman tasaantunut, mutta tuleva syksy ja talvi ovat täynnä uhkakuvia. Suurin uhka on tietenkin energian riittävyys ja sen hinta. Suuria muutoksia energian tuotannossa ja hankinnassa ei ole mahdollista ehtiä tehdä ennen talven tuloa joten ainoaksi keinoksi saattaa jäädä jonkinasteinen energian säännöstely. Sillä taas olisi merkittävät vaikutukset koko talouselämään.

Toistaiseksi toimialamme on kuitenkin selvinnyt vaikeuksista huolimatta kohtuullisesti. Tilauskannat ovat pitkiä ja valmistusmäärät ovat olleet hyvällä tasolla raaka-aine ja komponentti puutteista huolimatta. Valitettavasti kannattavuus on kärsinyt jonkin verran koska kaikkia kohonneita kustannuksia ei ole saatu siirrettyä ketjussa eteenpäin. Syynä tähän ovat olleet joko pitkät sopimukset tai pitkä tilauskanta. Jame-Shaftin tilanne on identtinen, kustannukset ovat kohonneet nopeampaan tahtiin kuin niitä on saatu siirrettyä meidän myyntihintoihimme. Hyvän volyymin ja viimeaikaisten investointien ansiosta tuottavuutemme on kuitenkin ollut kohtuullisella tasolla ja siten osittain kompensoinut koko ajan kohoavia ulkoisia kustannuksia. Iso ansio tästä kuuluu merkittävästi kasvaneelle koneiden miehittämättömälle käytölle, jonka osuus tehdyistä työtunneista on jo yli neljännes.

Päättyneellä tilikaudella (1.7.2021-30.6.2022) liikevaihtomme kasvoi noin 40 % ylittäen 28 milj. €. Tämä ylitti selkeästi alkuperäisen budjettimme, jota jouduttiinkin kaksi kertaa korjaamaan ylöspäin. Näin suuri kasvu ei tietenkään onnistunut ongelmitta, pahoittelemme matkan varrella sattuneita toimitusviiveitä. Hyvästä volyymistä huolimatta kannattavuutemme kääntyi lievään laskuun kustannusten noustessa nopeasti mutta koko tilivuoden tulos oli kuitenkin vielä kohtuullinen. Myös henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi päätyen noin 120 henkilön tasolle. Tällä hetkellä tilanne tilausten ja kapasiteetin suhteen on tasapainossa ja syksy voidaan aloittaa siedettävän pienen jättämän kanssa. Siitäkin voidaan todeta sen tällä hetkellä johtuvan raaka-aineiden puutteesta tai niiden saapumisesta merkittävästi myöhässä. Tämän johdosta joudumme koko ajan etsimään ja testaamaan vaihtoehtoisia hankintakanavia.

Tulevan syksyn näkymiä on harvinaisen vaikea ennustaa. Pahimpien skenaarioiden mukaan olemme jo laman kynnyksellä. Toisaalla taas ennustetaan koneteollisuuden kysynnän jatkuvan hyvänä ja pysyvän nykyisellä tasolla. Asiakkaidemme ennusteet ovat tätäkin parempia ja ennustavat kasvun jatkuvan. Näihin perustuen myös meidän budjettimme on lievästi kasvava, ennustaen noin 30 milj. € liikevaihtoa. Mikäli tilanteet muuttuvat pyydämme, että pidätte meidät ajan tasalla, jotta osaamme tehdä oikeat toimenpiteet kapasiteetin suhteen.

Epäselvästä tilanteesta huolimatta uskomme tulevaisuuteen on vahva. Tästä on osoituksena investointien jatkuminen keskeytyksettä. Tämän vuoden aikana olemme panostaneet erityisesti meidän erikoisosaamiseemme eli lämpökäsittelyyn. Tämän vuoden aikana olemme tehneet investointeja koskien koko lämpökäsittely tarjontaamme. Ensimmäisenä käyttöön keväällä tuli uusi induktiokarkaisukone, joka on varustettu robotilla miehittämätöntä käyttöä varten. Vanhalla koneella teemme jatkossa lähinnä piensarjat. Seuraavana oli vuorossa uusi nitrausuuni, joka on asennettu toimintakuntoon kesän aikana. Tämä kolmas uunimme on identtinen muutama vuosi sitten hankitun nitrausuunin kanssa. Viimeisenä on vuorossa uusi hiiletyskarkaisu-uuni, joka saapuu meille vuodenvaihteessa. Tämä neljäs uunimme asennetaan sille etukäteen varatulle paikalle hiiletyskarkaisu linjastoomme. Kaikki nämä hankinnat edustavat uusinta tekniikkaa ja niiden valinnassa on erityisesti painotettu energian mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä prosessissa ja muita ympäristötekijöitä tietenkään tehokkuutta ja laaduntuottokykyä unohtamatta. Uunien hukkalämpö käytetään kiinteistön lämmittämiseen. Nämä uudet laitteet tuovat merkittävän lisän lämpökäsittelykapasiteettiimme ja antavat pelivaraa mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Lisäksi uusimman tekniikan ja parantuvan prosessin valvonnan ansiosta taataan entistä parempi ja tasaisempi laatu sekä häiriötön automaattinen käyttö.

Tuotannollisten investointien lisäksi myös muut kehitystoimet ja investoinnit jatkuvat. Tuotannon ohjaukseen ja hienokuormitukseen on kehitetty uusia työkaluja, joilla työjonon hallinta ja häiriöiden raportointi sujuu entistä paremmin. Lisäksi kesän aikana on pihallemme rakennettu 16 kpl sähköautojen latauspisteitä, jotka ovat vieraidemme ja henkilöstömme käytettävissä. Mikäli vierailet meillä ja autosi tarvitsee latausta voit pyytää tarvittavan tunnistinavaimen isännältäsi.

Musta-Nitraus-Uuni-Lampokasittelty-holkki-tappi

Tärkeä osatekijä onnistuneessa kapasiteetin nostossa on ollut henkilöstön rekrytointi. Olemme onnistuneet tässä melko hyvin ja lisäksi uuden henkilöstön vaihtuvuus on myös ollut alhaista – he ovat siis viihtyneet uudessa työssään, vaikka useilla ei ollut aikaisempaa kokemusta metallialasta. Aktiivisen kouluttamisen ansiosta uusi henkilöstö on kehittynyt nopeasti, ja heistä on kasvanut asiansa osaavia työntekijöitä JAME tiimiin. Yrityksemme näkyvyyttä ja kiinnostavuutta työnantajana olemme lisänneet erilaisten lehtiartikkeleiden, kouluvierailujen ja jopa ulkomainostaulun avulla. Viimeisimpänä tempauksena osallistuimme Salon iltatorilla järjestettyyn Metallia Salosta tapahtumaan. Popeda veti Salon torille 17 000 kävijää, aivan kaikki eivät siis meidän osastollemme mahtuneet! Mainittakoon vielä, että meillä työskenteli kesän aikana yli 20 kesätyöntekijää, valtaosa joko alaa opiskelevia tai sille aikovia.

Tulevaisuudessa erityistä huolta ja epävarmuutta aiheuttaa raaka-aineiden saatavuus. Hintojen kohoaminen näyttäisi nyt ainakin hetkellisesti taittuneen ja kesän aikana hintataso on pysynyt melko vakiona. Syksyn ja talven hintatasoon ja saatavuuteen raaka-aineiden osalta vaikuttaa eniten energian saatavuus ja hinta. Tiedossa ei kuitenkaan ole olemassa mitään pitävää ennustetta, johon voisi nojautua. Meidän on oltava valmiina kaikenlaisiin vaihtoehtoihin. Hyvien toimittajasuhteidemme ja pidempien sopimusten ansiosta olemme hieman paremmassa asemassa kuin pienemmät konepajat, mutta mikään ei ole kuitenkaan varmaa. Nopeaa käännettä parempaan ei ole nähtävissä, joskin melko yleinen oletus on, että ensi vuonna tilanteen pitäisi alkaa vakiintua.

Toivotaan että positiivinen kehitys alallamme jatkuu. Yhdessä ja muuttuviin tilanteisiin nopeasti reagoiden selviämme edessä olevista haasteista voittajina. Toivottavasti pääsemme myös mahdollisimman pian tapaamaan henkilökohtaisesti. Erityisen mielellämme esittelemme tehdastamme, vain valitettavan harvat teistä ovat päässeet vierailemaan tehtaallamme viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana koronarajoituksista johtuen. Tämä aikana tehtaamme on kehittynyt ja muuttunut valtavasti, tervetuloa itse toteamaan meillä tapahtunut kehitys.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä 2022!

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Scroll to Top