Uutiskirje Kevät 2020

Viime vuosi oli Suomen metalliteollisuudessa hyvä, joskin kysyntä alkoi jo hieman taittua vuoden loppua kohden. Komponenttien saatavuus parani ja sen ansiosta asiakkaamme kykenivät lisäämään tuotantoa. Vastaavasti Jame-Shaftin tuotanto kasvoi ja syksy 2019 oli kaikkien aikojen paras syyskausi yrityksen historiassa. Lisääntyneistä määristä huolimatta toimituskykymme säilyi erittäin hyvällä tasolla. Uusien koneiden ja lisähenkilöstön ansiosta kykenimme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja myös laajentamaan asiakaskuntaa. Sama tahti jatkui tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, kunnes COVID-19 virus alkoi lamaannuttaa kaikkea toimintaa.

Tällä hetkellä tilanne näyttää onneksi jo hieman tasaantuvan. Näyttää siltä, että toukokuu jäisi Jame-Shaftin osalta pohjanoteeraukseksi. Kesäkuun tilauskanta on jo selkeästi suurempi kuin toukokuun laskutus, joka jäi yli 40% alle normaalin tason. Tämä on tarkoittanut sitä, että olemme joutuneet lomauttamaan henkilökuntaa vastaavasti. Osa voidaan nyt kutsua takaisin töihin kesäkuussa, mutta osalla lomautukset valitettavasti jatkuvat. Lisäksi olemme muutenkin joutuneet etsimään säästökohteita tiheällä kammalla. Tästä huolimatta tilikauden (1.7.2019 – 30.6.2020) tulos tulee jäämään tavoitteesta, mutta hyvän syksyn ansiosta liikevaihto säilyy viime tilikauden tasolla. Toivottavasti positiivinen kehitys jatkuu ja syksyllä päästään normaaliin tilanteeseen.

COVID-19 tilanteesta huolimatta olemme pitkäjänteisesti jatkaneet kehittämisohjelmaamme alkuperäisen suunnitelman mukaan. Koneiden siirrot ja uusien koneiden asennus saatiin tehtyä pääosin viime vuonna. Tänä vuonna olemme keskittyneet viimeistelemään layout muutokset ja työpisteiden rakenteet sekä kunnostaneet ja siistineet useita pienempiä kohteita.

Viimeisimmät työt ovat kohdistuneet varaston alueelle, jossa on muutettu hyllyjen sijoitusta, kunnostettu lattioita ja parannettu työpisteitä. Tavoitteena on saada nämä yrityksemme historian suurimmat investoinnit ja muutostyöt valmiiksi kesälomaan mennessä. Toivottavista teidän on taas syksyllä mahdollista matkustaa ja vierailla meillä ja omin silmin todeta tapahtuneet muutokset.

COVID-19 virus ei ole suoraan vaikuttanut tai rajoittanut omaa toimintaamme. Henkilökuntamme on välttynyt tartunnoilta. Varotoimenpiteenä matkojen tai lähipiirin tartuntaepäilyjen vuoksi yksittäisiä henkilöitä on ollut karanteenissa ja toimistossa on tehty mahdollisuuksien mukaan etätöitä. Tiedotusta henkilöstölle on tehostettu nykyisen tilanteen takia entisestään, tosin vain pienryhmissä.

Lisäksi tehtaallamme on nyt erityinen projektitila, johon olemme luoneet puitteet projektien organisoimiseksi ja tiedottamiseksi mahdollisimman visuaalisesti. Alati muuttuva tilanne on vaatinut kaikilta sopeutumista ja joustavuutta mutta yhteistyö sekä asiakkaiden että henkilöstön kanssa on sujunut hienosti. Siitä suuri kiitos kaikille tahoille.

Lisäksi tiedoksi, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Touko- ja kesäkuun alhaisesta tilauskannasta johtuen pidämme mahdollisimman paljon kesälomia jo ennen perinteistä lomakautta. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä tekemään heinäkuulle osuvat tilaukset mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta loppuvuotta 2020. Toivottavasti COVID-19 viruksen aiheuttama taantuma jää lyhytaikaiseksi ja syksyllä palataan mahdollisimman normaaliin tilanteeseen. Tehtyjen kehitystoimenpiteiden ja investointien ansiosta Jame-Shaft on valmis palvelemaan teitä kaikissa eteen tulevissa tilanteissa.

Yhteistyöterveisin, pysytellään terveinä!

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Syksy 2019

Kiivain kasvu Suomen metalliteollisuudessa alkoi taittua vuoden 2018 loppupuoliskolla, mutta vuoden 2019 alkupuoli oli Jame-Shaftilla ja muilla alan yrityksillä kuitenkin hyvällä tasolla. Tehtyjen investointien ansiosta myös kokonaiskapasiteetti kasvoi ja yleisesti ottaen toimituskyky parani. Päämiesten kärsimä komponenttipula helpotti hieman, mutta ei kuitenkaan poistunut kokonaan aiheuttaen jonkin verran viiveitä ja kokoonpanojen uudelleen ajoituksia. Syksyn 2019 aikana maailman talouden epävarmuus on kasvanut. EU-alueella erityisesti Saksan suunnalta kantautuvat tiedot teollisuustuotannon laskusta aiheuttavat huolta. Tällä hetkellä yleisesti ottaen metalliteollisuuden käyttöasteet ovat hyviä, mutta tilauskannat ovat loivassa laskussa. Suuresta muutoksesta ei kuitenkaan ainakaan vielä ole kyse, mutta tulevan talven kehitys on vielä aika lailla hämärän peitossa.

Jame-Shaftilla vuosi 2019 alkoi vauhdikkaasti monessakin mielessä. Kysyntä lähti voimakkaaseen nousuun tammikuusta alkaen ja samalla aloitettiin lisätilojen kunnostus ja niiden valmistuttua viimeistelyosaston konesiirrot. Tämä aiheutti haasteita toimitusaikojen pitävyyden suhteen, mutta uusien investointien ja palkatun lisähenkilöstön ansiosta tilanne oli kohtuullinen ja saavutimme ja jopa hieman ylitimmekin budjetoidun liikevaihtotason. Koska syksy 2018 oli totuttuun verrattuna hiljainen, niin kokonaisuutena kesäkuun lopussa päättynyt tilikausi 2018/2019 jäi samalle runsaan 17milj. euron tasolle kuin edellinen tilikausi. Tämä tilikausi on alkanut selvästi vuotta 2018 paremmin ja tilauskanta on tälläkin hetkellä vuoden takaista noin 10% korkeammalla tasolla. Tilauskannan trendi on kuitenkin osittain laskeva. Muutos on kuitenkin pieni, joten toivotaan että on kyse normaalista kausivaihtelusta, useana vuonna peräkkäin tilauskantamme on ollut alimmillaan lokakuun lopulla. Tästä se on yleensä lähtenyt tasaisesti kasvamaan kevättä kohti mentäessä. Mikäli näin tapahtuu, uskomme tällä tilikaudella saavuttavamme liikevaihdon kasvua.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2019 messuosastollamme vierailleille!

Jame-Shaft-edustettuna-alihankintamessuilla

Messut olivat jälleen kerran onnistunut tapahtuma ja hyvä paikka tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla oli selkeästi havaittavissa alussa mainittu lisääntyvä epävarmuus tulevasta. Useimmilla kuitenkin töitä oli vielä hyvin, mutta tilausten määrä oli yleisesti ottaen laskussa. Tämä oli kuitenkin vahvasti kytköksissä siihen mille toimialalle kukin tavaraa toimittaa.

Vaikka talouden epävarmuus onkin viimeisen vuoden aikana lisääntynyt emme ole antaneet sen vaikuttaa strategiaamme eikä kehittämissuunnitelmiimme. Strategiamme mukaisesta haemme edelleen kasvua ja sen mahdollistamiseksi meidän on jatkettava määrätietoisesti kapasiteetin kasvattamista. Vuoden alusta saimme käyttöömme samasta rakennuksesta noin 1800m2 lisätilan. Tämä tila on nyt otettu viimeistelyosastomme käyttöön samoin kuin sinne hankittu uusi pyöröhiomakone. Tällä tavoin saimme lisätilaa sekä koneistukselle että lämpökäsittelylle. Tällä hetkellä voidaankin sanoa, että kaikilla osastoilla on nyt tiloja joihin uusia koneinvestointeja voidaan sijoittaa. Tällä hetkellä työn alla on nitrattaville osille tarkoitettu koneryhmä. Ajatuksena on sijoittaa koneet samaan ryhmään ja keskittää niille mahdollisimman iso osa soveltuvista nitrattavista tuotteista. Näin saadaan laatu tasaisemmaksi sekä tuotannon ohjattavuus ja kapasiteetin hallinta paranevat. Koneryhmään tulee kaikkiaan kolme robottipanostuksella varustettua sorvia. Näistä ensimmäinen on asennettu ja ensimmäisiä tuotantosarjoja on ajettu, toinen sorvi on tulossa joulukuussa ja kolmas jo tilattu sorvi tulee tammikuussa. Lisäksi koneryhmään suunnitellun pystykaraisen koneistuskeskuksen tekniset selvitykset ovat käynnissä ja se tullaan hankkimaan niiden valmistuttua. Arvioitu toimitusaika sille vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko.

Jame-Shaft_hiiletyskarkaisulinjasto

Uusi hiiletyskarkaisulinjasto.

Uusi hiiletyskarkaisulinjasto on myös asteittain otettu tuotantokäyttöön. Ensimmäiset tuotantokappaleet saatiin ajettua syyskuun lopussa ja nyt linjastoa käytetään normaalisti tuotantotyössä. Pieniä alkuhankaluuksia ja säätöä vaativia kohteita toki esiintyy, mutta kaiken kaikkiaan linjasto vastaa odotuksiamme ja tuo oman merkittävän lisäkapasiteetin hiiletyskarkaisuumme. Laadullisesti lopputulos näyttää myös hyvältä kuten uusimmalla tekniikalla varustetulta laitteistolta voi odottaakin. Muistutettakoon lisäksi, että linjaston koko infra on rakennettu valmiiksi myös toista uunia silmällä pitäen, joten lisäkapasiteettia on rakennettavissa verrattain helposti.

Jame-Shaft-robottipanostuksella-varustettu-sorvi

Robottipanostuksella varustettu sorvi.

Koneinvestointien lisäksi olemme jatkaneet myös erilaisten apujärjestelmien kehittämistä. Avainsanana on ollut visuaalisuus. Selkeä, kaikkien työntekijöiden käytettävissä oleva tieto koko tehtaan, oman osaston ja oman koneen kuormituksesta selkeyttää ja tehostaa toimintaa sekä parantaa palvelukykyämme. Lisäksi on jatkettu sekä työpisteiden siistimistä että yleisilmeen kohentamista mm. seiniä ja lattioita maalaamalla. Yhtenä yksityiskohtana digitaalisuuden hyödyntämisestä mainittakoon sähköisen tapaturma/läheltä piti ilmoituksen käyttöönotto sekä mahdollisuus raportoida läheltä piti tilanteista WhatsApp ryhmän avulla. Tämä helpottaa työtämme tehdä Jame-Shaftista entistä viihtyisämpi ja turvallisempi työpaikka.

Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja epävarmuus markkinoilla poistuu.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Kevät 2019

Viime vuosi oli Suomen metalliteollisuudessa positiivista kasvun aikaa. Kasvua alkoi kuitenkin selkeästi rajoittaa niin työvoiman kuin monien komponenttien saatavuus. Myös joissakin raaka-aineissa oli saatavuusongelmia. Investointien suhteen viime vuosi oli pitkästä aikaa myös alihankintayrityksissä vilkas. Koneiden pitkäksi venyneet toimitusajat ja niiden käyttöönottoon erikoistuneiden asentajien puute hidasti kuitenkin tämän uuden konekapasiteetin hyödyntämistä. Kaikesta huolimatta tilanne oli kuitenkin vakaampi ja suomalaisten alihankkijoiden toimituskyky oli paremmalla tasolla kuin vuonna 2017 jolloin suurin nousu tapahtui.

Tällä hetkellä suurimmat haasteet alalla ovat edelleen ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja kustannusten kurissa pitäminen. Raaka-aineiden osalta saatavuus näyttäisi hieman jo paranevan ja terästehtaiden toimitusajat ovat jonkin verran lyhentyneet ja ennen kaikkea toimitukset tulevat nyt paremmin ajallaan. Raaka-aineiden kokonaiskysyntä on tasaantunut tai jopa hieman kääntynyt laskuun. Erikoisempien raaka-aineiden osalta niukkuutta on edelleen kun tehtaat ovat keskittyneet ensin korjaamaan tilanteen yleisimmissä laaduissa. Meillä raaka-aineiden toimitusajoissa ei ole tapahtunut vielä merkittävää lyhenemistä, joten omia puskureita on pakko pitää suurina jotta puutteita ei pääse tulemaan. Raaka-aineen toimitusaika terästehtaalta on joka tapauksessa moninkertainen verrattuna meidän omaan toimitusaikaan asiakkaillemme.

Jame-Shaftin vuosi 2018 oli kahtiajakoinen. Elokuun loppuun asti elettiin voimakkaan kasvun aikaa. Kuten syksyn tiedotteessa kerroimme, kasvu alkoi voimakkaasti hyytyä syksyllä ja loppujen lopuksi jäimme syksyllä 2018 selkeästi jälkeen vuoden 2017 vastaavan ajan liikevaihtotasosta. Marras- ja joulukuussa jouduimme jopa lomauttamaan henkilöstöä kapasiteetin ja kustannusten sopeuttamiseksi. Onneksi notkahdus jäi hyvin lyhytaikaiseksi, sillä heti tammikuussa tilausten määrä alkoi jälleen kasvaa. Viimeisetkin lomautukset loppuivat helmikuun alussa ja tilauskanta jatkoi kasvuaan. Tällä hetkellä tilanne on erittäin hyvä, tilausten ja toimitusten määrä ylittää vuoden takaisen ennätystason. Muutoksen nopeutta kuvaa myös se, että jo maaliskuussa palkkasimme taas uusia työtekijöitä. Kokonaisuutena vuoden ensimmäinen kvartaali oli liikevaihdoltaan hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Mikäli tilanne jatkuu tämän kaltaisena, niin kesäkuun lopussa päättyvän tilikauden liikevaihto tulee olemaan syksyn notkahduksesta huolimatta hieman vuoden takaista suurempi.


Kysynnän vaihteluista huolimatta olemme pitkäjänteisesti jatkaneet investointiohjelmaamme alkuperäisen suunnitelman mukaan. 1800m2 lisätila vapautui käyttöömme vuoden vaihteessa ja jo helmikuun aikana pääosa viimeistelyosaston koneista oli siirretty tammikuun aikana kunnostettuun uuteen tilaan. Koneiden siirrot saatiin tehtyä pääosin viikonloppuisin eivätkä ne häirinneet merkittävästi toimituksia.

Tällä hetkellä muutostyöt painottuvat uuden hiiletyskarkaisulinjaston pohjatöihin. Ensimmäiset betonivalut on jo tehty ja rakennustyöt etenevät aikataulussa. Laitteiston osat saapuvat meille kesäkuun alussa jonka jälkeen välittömästi alkavat asennustyöt. Näillä näkymin valmista on elokuun loppuun mennessä jolloin voidaan aloittaa uuden karkaisulinjaston tuotantokäyttö.

Työmaa-Uusi-Hiiletyskarkaisu-uuni-Jame-Shaft

Hiiletyskarkaisulinjaston pohjatyöt.

Muista investoinneista sekä sorvin että hiomakoneen toimitukset ovat viivästyneet alun perin luvatusta, joka oli maaliskuu. Sorvi saapui meille huhtikuun viimeisenä päivänä ja pyöröhiomakone saapuu toukokuun loppuun mennessä. Molempiin tuotantosoluihin tulee robotti ja koneet on varustettu ominaisuuksilla joilla voidaan varmistaa tehokas miehittämätön tuotanto. Näiden lisäksi on parhaillaan menossa neuvottelut kahden uuden sorvin hankkimiseksi, sillä sorvauskapasiteettimme tarve on uusien tuotteiden myötä jatkuvassa kasvussa.

Jame-Shaft-Okuma-Monitoimisorvi-Kahdella-Istukalla-Revolverilla-Sorvaus-Koneistus-Pyöröhiomakone-Hionta-Viimeistely-Holkki-Tappi

Uutta laitteistoa sorvaukseen ja hiontaan.


Ei aineellisten investointien osalta olemme jatkaneet entistä parempien ja havainnollisempien tuotannon seurantatyökalujen kehittämistä. Tällä hetkellä pystymme reaaliaikaisesti seuraamaan muun muassa konekohtaisesti tai koneryhmittäin työkuormaa sekä toimitustilannetta. Tiedot ovat koko henkilöstömme nähtävillä tehtaan infonäytöillä, tietokoneella sekä myös älypuhelimen välityksellä.

Tiedotusta henkilöstölle on tehostettu muutenkin entisestään. Joka viikko tehdään uusi tietopaketti, jossa voidaan käsitellä asiakkaisiin, kuormitukseen tai vaikka henkilöstön käytettävissä oleviin liikuntapalveluihin liittyviä asioita. Koko henkilöstölle on myös tehty työssä viihtymiseen, jaksamiseen ja työolosuhteisiin liittyvä kysely. Sen tulokset olivat positiiviset, mutta joitakin kehityskohteitakin löydettiin. Mainittakoon vielä, että tehdasvierailuja varten olemme tehneet turvallisuuteen keskittyvän videon, joka esitetään kaikille vieraille ennen tehdaskierrosta.

Lisäksi tiedoksi, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä mikäli mahdollista tekemään lomakaudelle osuvat tilauksenne mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2019. Toivottavasti hyvä markkinatilanne jatkuu ja ekonomistien varoittelut kasvun hidastumisesta ovat ennenaikaisia. Toivottavaa olisi, että koko ala pääsee hieman pidempään nauttimaan nyt tehtyjen investointien täyskäytöstä.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Syksy 2018

Vuoden 2018 alkupuoli oli vielä Suomen metalliteollisuudessa vahvan kasvun aikaa. Kasvu näyttää kuitenkin tasaantuneen syksyllä. Yleisesti laskutusluvut ovat vielä hyviä, mutta tilauskannat ovat jo monelta osin kääntyneet laskuun. Jame-Shaftilla muutos näkyy myös selkeästi. Vielä elokuun laskutus oli erittäin hyvä, mutta jo tuolloin tilauskanta kääntyi laskuun. Syys- ja lokakuussa myös laskutus jäi jonkin verran viime vuoden tasosta ja tilauskanta jatkoi laskuaan. Osittain on kyse normaalista kausivaihtelusta, useana vuonna peräkkäin tilauskantamme on ollut alimmillaan lokakuun lopulla. Tästä se on lähtenyt tasaisesti kasvamaan kevättä kohti mentäessä. Selvää kuitenkin on, että syksyn 2018 laskutuksemme ei kasva verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2018 messuosastollamme vierailleille. Messut olivat jälleen kerran onnistunut tapahtuma ja hyvä paikka tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla oli jo havaittavissa alussa mainittu hienoinen epävarmuus tulevasta. Uusien tilausten määrä oli jo tuolloin monilla alihankintayrityksillä hienoinen pettymys. Toinen harmin aihe olivat varsinkin erikoisempien raaka-aineiden kohonneet hinnat ja niiden heikko saatavuus. Jame-Shaftin osalta voidaan kuitenkin todeta, että hyvien ennusteidemme ja useiden hankintakanavien avulla olemme saaneet tarvitsemamme raaka-aineet eikä niiden puute ole haitannut toimituksia. Lisäkustannuksia on toki tullut kun on jouduttu käyttämään korvaavia hankintakanavia. Alihankintamessuja varten olimme tehneet uuden videon joka keskittyy laadunvalvontaan ja testaamiseen. Video sekä lisätietoa aihealueesta on nyt lisätty myös meidän nettisivuille. Katso video täältä –>

Jame-Shaftin alkuvuosi oli erittäin kiireinen ja kesäkuun lopussa päättyneen tilikautemme liikevaihtomme ylittikin selkeästi alkuperäisen budjetin päätyen yli 17 milj.€ tasolle. Kasvua kertyi edelliseen tilikauteen verrattuna noin 30% jota voidaan pitää erinomaisena saavutuksena. Tälle tilikaudelle olemme budjetoineet pientä kasvua, mutta kahden ensimmäisen kvartaalin osalta tulemme jäädään likimain viime vuoden tasolle tai hieman sen alle. Keväästä odotamme kuitenkin jälleen erittäin hyvää.

Kahden viime vuoden aikana toteutettujen mittavien investointien ansiosta kapasiteettimme on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Viime talven aikana asennetut koneet (viimeisimpinä iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus) sekä loppukesästä tullut sorvi robotteineen ovat jo kaikki täydessä tuotantokäytössä tuoden siten oman lisänsä kapasiteettiimme.Henkilöstön määrä on pysynyt viime kevääseen verrattuna samalla tasolla, viimeisen 12kk aikana lisäys on ollut noin 5 henkeä. Tällä hetkellä kapasiteettitilanne onkin niin hyvä, että meillä on mahdollisuus ottaa vastaan myös kokonaan uusia töitä ja asiakkaita. Kapasiteetin lisääntyminen näkyy myös toimitusvarmuuden parantumisena. Toimitusvarmuutemme onkin tämän vuoden aikana koko ajan parantunut ja on nyt syksyllä ylittänyt keskimäärin 95% tason.

Vaikka syksyn myynti onkin jäänyt hieman tavoitteista se ei vaikuta strategiaamme eikä kehittämissuunnitelmiimme. Strategiamme mukaisesta haemme edelleen kasvua ja sen mahdollistamiseksi meidän on jatkettava investointiohjelmaamme. Vuoden alusta saamme käyttöömme samasta rakennuksesta noin 1800m2 lisätilan. Tämä tullaan ensin kunnostamaan kaikilta osin samaan tasoon kuin muutkin tuotantotilamme mukaan lukien ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja led-valaistus. Kevään aikana koko viimeistelyosastomme (hionta ja kovasorvaus) siirretään tähän tilaan.

Hiontakapasiteetin lisäämiseksi on lisäksi hankittu uusi pyöröhiomakone robotilla varustettuna. Nämä laitteet saapuvat meille maaliskuussa ja sijoitetaan jo suoraan uusiin tiloihin.

Nykyisen viimeistelyosaston paikalle on tulossa uusi hiiletyskarkaisulinjasto. Tämän perustusten teko alkaa heti kun hiomakoneet on siirretty ja itse linjaston laiteasennukset tehdään kesän 2019 aikana. Alkuun linjastoon tulee yksi nykyisten kokoinen uuni, mutta perustukset ja muu ympäristö rakennetaan valmiiksi myös toista uunia varten. Tämä takaa kasvuvaran tulevia vuosia varten. Vuoden päästä uusi hiiletyskarkaisulinjasto on jo tuotantokäytössä tuoden merkittävän lisäkapasiteetin lämpökäsittelyyn.

Koneinvestointien lisäksi olemme jatkaneet myös tuotannonohjausta helpottavien järjestelmien kehittämistä. Avainsanana on ollut visuaalisuus. Saamme nyt muodostettua erittäin selkeän kuva koko kapasiteetin käyttöasteesta sekä konekohtaisesta kuormituksesta. Lisäksi on jatkettu sekä työpisteiden siistimistä että yleisilmeen kohentamista mm. seiniä ja lattioita maalaamalla. Yhtenä yksityiskohtana digitaalisuuden hyödyntämisestä mainittakoon sähköisen tapaturma/läheltä piti ilmoituksen käyttöönotto. Tämän helppokäyttöisuuden ansiosta läheltä piti ilmoitusten määrä on kasvanut aikaisempaan verrattuna merkittävästi luoden siten perustaa entistä turvallisemmalle ja viihtyisämmälle työympäristölle.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja me kaikki pääsemme nauttimaan yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin
Mika Tuunainen

Uutiskirje Kevät 2018

Viime vuonna palattiin vihdoin Suomen metalliteollisuudessa vahvan kasvun aikaan. Muutos oli nopea ja se aiheutti kilpailua resursseista niin työvoiman kuin raaka-aineidenkin suhteen. Kasvua rajoittavaksi tekijäksi alkoikin nopeasti muodostua riittämätön kapasiteetti, ei markkinoiden kysyntä. Lähes kymmenen vuotta jatkunut vähäinen investointitahti konepajoissa realisoitui kapasiteettipulana ja huonontuneena palvelutasona. Koneinvestoinnit ja rekrytoinnit toki lähtivät myös kasvuun, mutta aikaa kuluu ennen kuin ne ovat täydessä ja tuottavassa käytössä.

Tällä hetkellä suurimmat haasteet alalla ovat kustannusten kurissa pitäminen ja raaka-aineiden saannin varmistaminen. Raaka-aineiden osalta niukkuutta on jo esiintynyt harvinaisempien materiaalien ja pidemmälle jalostettujen tuotteiden (mm. kromatut tangot) osalta. Meillä kaikkein kriittisimpiä ovat ainesputket, joiden toimitusajat ovat pidentyneet kaikkein eniten. Lisäksi yleinen materiaalien hintojen nousu on iskenyt niihin kaikkein voimakkaimmin. Helppoa ei ole ennustaminen ja tilaaminen perus pyörötankojenkaan suhteen, tällä hetkellä tehtaiden ensimmäiset vapaat toimitusajat menevät syyskuulle. Teräsmarkkinoilla tarpeetonta epävarmuutta aiheuttavat myös markkinoilla tapahtuneet protektionistiset toimet ja jatkuva sanasota joiden vaikutusta käytännössä ei vielä tiedetä.

Jame-Shaftin vuosi 2017 oli erittäin kiireinen ja voimakkaan kasvun aikaa. Vuositasolla liikevaihdon kasvuksi muodostui noin 40% jota voitaneen pitää erinomaisena tuloksena. Valitettavasti näin nopea kasvu ei sujunut ongelmitta vaan se heijastui myös palvelutasoon erityisesti keväällä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin normalisoitunut ja käytettävissä oleva ja uusien investointien käyttöönoton edistyessä koko ajan lisääntyvä kapasiteetti on riittävä nykyiseen kysyntään verrattuna. Kysynnän kasvu tuntuu edelleen jatkuvan, joskin tällä kertaa maltillisella noin 10% tasolla. Tämän tilikauden liikevaihtomme ennustamme olevan noin 17 milj.€.

jameshaft-sorvaus-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskus

Kuvista käy ilmi tähän mennessä vuoden 2017 aikana toteutetut investoinnit. Niistä kaksi viimeisintä eli iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus ovat vielä osittain sisäänajovaiheessa. Näiden lisäksi on tänä vuonna jo ehditty tilata käytetty ja tällä hetkellä peruskunnostuksessa oleva pyöröhiomakone sekä yksi uusi sorvi joka saapuu kesäloman jälkeen meille. Uusien koneiden lisäksi suuria panostuksia tehtiin henkilöstön suhteen. Tällä hetkellä kokonaisvahvuutemme on 83 henkeä.

jameshaft-koneistus-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskus

Kasvaneet tuotantomäärät ovat vaatineet panostuksia myös järjestelmien kehittämiseen. Uusien henkilöiden myötä taitotasomme analysoida ja kehittää asioita on myös selkeästi parantunut. Tällä hetkellä meillä onkin käytettävissä paljon parempia työkaluja ja mittareita muun muassa konekohtaisen kuormituksen seurantaan. Työjonon hallinta ja hienokuormittaminen onkin pystytty viemään uudelle entistä tarkemmalle tasolle. Asiakkaille päin tämä näkyy selkeimmin toimitusvarmuuden parantumisena. Lisäksi voimme jo nyt kertoa, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene myöskään kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä tekemään lomakaudelle osuvat tilauksenne mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2018. Toivottavasti hyvä markkinatilanne jatkuu ja koko toimitusketju pääsee nauttimaan mahdollisimman pitkään tasaisesta kasvusta ja sitä kautta hyötymään yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin
Mika Tuunainen

Uutiskirje Syksy 2017

Pitkän odotuksen jälkeen Suomen taloudessa on tapahtunut merkittävä käänne parempaan. Jame-Shaftilla muutos alkoi jo viime vuoden lopulla, mutta kevään ja kesän aikana koko alan tilanne on kohentunut oleellisesti. Ongelmaksi ja kasvua rajoittavaksi tekijäksi alkaakin muodostua riittämätön kapasiteetti. Investoinnit konepajoissa ovat olleet pitkään alhaisella tasolla eikä alan nykyisellä kapasiteetilla pystytä saavuttamaan vuoden 2008 tasoa. Koneinvestoinnit ovat pyörähtäneet myös vauhtiin, mutta aikaa kuluu ennen kuin ne ovat täydessä ja tuottavassa käytössä.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2017 messuosastollamme vierailleille, oli jälleen kerran miellyttävä tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla yhteisiä huolenaiheita olivat raaka-aineiden heikentynyt saatavuus ja kohoavat hinnat sekä uuden henkilöstön rekrytoinnin vaikeus. Raaka-aineiden osalta niukkuutta on jo esiintynyt harvinaisempien materiaalien ja erityisesti ainesputkien osalta. Samoin ongelmia tuottaa yhä pidemmiksi karkaavat terästehtaiden toimitusajat jonka takia mekin joudumme ostamaan raaka-aineemme entistä aikaisemmin ja sitä myötä epävarmempien ennusteiden pohjalta. Terästehtaiden yhteisenä huolenaiheena tuntui olevan teräksen sulatuksessa käytettävien elektrodien saatavuus ja moninkertaistuneet hinnat. Tämän ongelman taustalla taasen on suurvaltapolitiikka ja omien etujen turvaaminen USA/Kiina akselilla.

Jame-Shaftin vuosi on ollut erittäin kiireinen ja kevään osalta erityisen haastava kysynnän nopean kasvun takia. Kesäkuun lopussa päättyneen tilikauden budjetoitu liikevaihto oli 11,2 milj.€ mutta toteutuma ylitti 13,1milj€. Koko tuo 2milj.€ lisäys tehtiin tammi-kesäkuun aikana! Koska mitkään indikaattorit ja ennusteet eivät tätä kyenneet ennustamaan viime syksynä emme pystyneet varautumaan lisääntyvään kysyntään ennakolta vaan kaikki toimenpiteet oli tehtävä nopeasti suuren paineen alla. Alkaneen tilikauden budjetoitu myynti on 16milj.€ ja ensimmäisellä kvartaalilla olemme olleet tuossa vauhdissa. Lisääntyvän kapasiteetin ansiosta toimitusvarmuutemme on hiljalleen parantunut ja jättämä pienentynyt.

Jameshaft-Uutiskirje-Syksy-2017-iso-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskusJameshaft-Uutiskirje-Syksy-2017-koneinvestointi-koneistuskeskus-iso-monitoimisorvi-vaakakarainen.JPG

Tärkeimpinä keinoina kapasiteetin lisäämisessä ovat olleet henkilöstön lisäys ja uudet investoinnit. Henkilömäärämme on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana kaikkiaan 25:llä henkilöllä. Lisäys on meidän kokoluokan yritykselle hurja, sillä viime vuoden lopulla meitä oli 52 henkeä! Muutama lisähenkilö tarvitaan vielä, sillä uusia koneita on vielä tulossa. Konekapasiteettia on uusien investointien myötä tullut tähän mennessä neljän sorvin verran, näistä kaksi on ns. monitoimisorveja. Suurimmat yksittäiset investoinnit eli iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus ovat vielä tulossa johtuen niiden pitkistä toimitusajoista. Monitoimisorvi tulee vielä loppuvuonna mutta koneistuskeskuksen toimitus menee tammikuulle 2018. Nämä tuovat vielä merkittävän lisän kapasiteettiimme ensi vuoden alussa. Näiden jälkeen suunnitelmissa on hionnan kapasiteetin lisääminen, mutta tältä osin valmiita ratkaisuja ei ole vielä kerrottavana.

Koneinvestointien lisäksi olemme panostaneet järjestelmien kehittämiseen. Kasvavat volyymit ja uudet työstökoneet vaativat entistä parempia työkaluja tuotannon ohjaamiseen. Tärkeää onkin saada ryhmiteltyä työt uuden konekannan mukaisesti siten että ne tulevat tehtyä parhaiten tarkoitukseensa soveltuvilla koneilla ja menetelmillä. Henkilömäärän ja uusien työtekijöiden osuuden kasvaessa on laajennettu osastopalaverien käyttöä tiedonvälityksessä ja työtekijöiden kouluttamisessa uusien menetelmien käyttöön. Tämän lisäksi on panostettu muuhun tiedottamiseen mahdollisimman visuaalisessa muodossa näyttötaulujen avulla. Kaiken kiireen keskellä olemme ottaneet käyttöön ja sertifioineet ISO 18001 mukaisen työ terveys ja turvallisuusjärjestelmän. Lisäksi ISO 9001 ja ISO 14001 järjestelmät on nyt sertifioitu uusimman (2015) version mukaisiksi.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja me kaikki pääsemme nauttimaan yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Kevät 2017

Kesän lähestyessä haluamme toivottaa teille aurinkoista ja menestyksekästä kevättä ja kesää 2017. Suomen talous on vihdoinkin kääntynyt positiiviselle uralle ja erilaiset asiantuntijat korottavat kilpaa kasvuennusteitaan. Suomen metalliteollisuuden reaalimaailmassa tämä on alkanut vaikuttaa ja yhä useampi alan yritys on täystyöllistetty. Epävarmuutta on toki vieläkin olemassa sekä maailmalla että Suomessa. Suurvaltojen suhteet ovat kiristyneet, Pohjois-Korea uhittelee ja terrorismi on tullut myös Pohjoismaihin. Suomen teollisuudessa keskusteluja ja epävarmuutta aiheuttaa syksyllä käynnistyvät liittokohtaiset työmarkkinaneuvottelut. Tämä heijastuu kaikkiin alan toimijoihin vaikka yrityksen sisällä asiat olisivatkin hyvin ja tulevaisuus nähdään positiivisena. Tuntuu myös siltä, että konepajateollisuuden investoinnit ovat pitkän tauon jälkeen käynnistyneet, osoittaen yrittäjien ja yritysten uskoa tulevaisuuteen.

Jame-Shaftin alkuvuosi 2017 on ollut ennakoitua paljon vilkkaampi.  Tilauskanta lähti kasvuun marraskuussa 2016 ja on jatkanut kasvuaan tähän asti. Tätä kirjoitettaessa tilauskanta on kaksinkertainen verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen ja alkuvuoden laskutus on ollut 26% suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Alkuvuodelle oli budjetoitu likimain sama taso kuin vuoden 2016 toteutuma, joten voidaan todeta että kysynnän nopea kasvu tuli meille suurena yllätyksenä. Nopeasta muutoksesta johtuen reagointimme ei ole ollut riittävää ja toimitusviivästyksiä on ollut aivan liian paljon. Tämän hetken tilanne on se, että laskutus ja uudet tilaukset ovat olleet viimeiset viikot samalla tasolla, mutta selvää parantumista toimitustilanteessa ei ole vielä tapahtunut. Viikoittainen laskutus on koko ajan nousussa, joten tilanteen odotetaan paranevan jatkossa. Maaliskuun laskutuksemme oli ylivoimaisesti paras kautta aikain ylittäen edellisen ennätyksen yli kymmenellä prosentilla.

Lokakuun 2016 asiakaskirjeessä totesimme, ettei lähiajalle ollut suunnitteilla investointeja koska kysynnän merkittävää kasvua ei ollut nähtävissä. Kristallipallomme taisi olla pahasti huurussa! Onneksi tilanteen vakavuus selvisi meille jo joulukuun alussa ja silloin käynnistettiin seuraavien investointien nopea suunnittelu. Laadimme pikavauhtia yli 2milj.€ investointisuunnitelman seuraavien 18kk ajalle. Samoin pikavauhdilla toteutettiin ensimmäiset konehankinnat sekä lisähenkilöstön rekrytointi. Alkuvuoden aikana onkin palkattu 10 uutta työntekijää sekä yksi toimihenkilö. Konekapasiteettimme on lisääntynyt kolmella sorvilla ja yhdellä robotilla. Tämä uusi lisäkapasiteetti on kaikilta osin jo täydessä työn touhussa, mutta ei tietenkään vielä läheskään täydellä, lopullisella tehollaan. Kaikkiaan henkilökuntamme vahvuus on nyt yli 60 henkeä ja tämän lisäksi meillä on koko ajan töissä useita alan harjoittelijoita. Kuriositeettina mainittakoon, että meillä on tällä hetkellä kolme Portugalilaista nuorta suorittamassa kahden kuukauden harjoittelujaksoaan.

Kapasiteetin nostamiseksi on tehty myös paljon muita, uusia koneinvestointeja nopeampia toimenpiteitä. Näistä tärkeimpiä ovat olleet ylityöt, kolmannen vuoron käyttöönotto jo joulukuusta alkaen, miehittämättömän ajon lisääminen sekä töiden ostaminen alihankinnasta. Käytännössä nämä ovat ne toimenpiteet joilla on saavutettu aikaisempaan verrattuna neljänneksen suurempi laskutus alkuvuonna. Uusien investointien vaikutus alkaa käytännössä näkyä vasta nyt ja tulee siten lisäämään kapasiteettiamme entisestään. Käynnissä olevan tilikauden viimeinen kvartaali on vasta alkanut, mutta ennakoimme kysynnän jatkuvan nykyisellä korkealla tasollaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saavutamme tällä tilikaudella yli 10% liikevaihdon kasvun huolimatta siitä että syksy oli vain samaa tasoa kuin vuotta aikaisemminkin.

Kuluneen talven aikana olemme tehneet koneinvestointien lisäksi muutakin kehitystyötä. Näistä tärkeimpiä on tuotteiden testaukseen tehdyt investoinnit. Nykyisin käytössä olevien lämpökäsittelyihin liittyvien tutkimusten lisäksi pystymme jatkossa tekemään itse myös korroosiotestejä sekä suolasumu- että olosuhdekaapissa.

Jameshaft-testaus-lämpökäsittelyt-korroosiotestit-suolasumu-olosuhdekaappi

Olemme myös suunnitelleet ja rakentaneet tappi-holkkiparin testilaitteen jossa voidaan testata eri laakereiden ja erilaisten tappien toimintaa ja niiden kestoikää. Tämä voidaan suorittaa kestotestinä siten että samassa kokeessa voidaan verrata kahta erilaista laakeria toisiinsa todellista käyttöä vastaavilla kuormituksilla maksimissaan 70mm tappikokoon asti.

OHSAS 18001 työterveys- ja työterveysjohtamisstandardin mukainen järjestelmämme on nyt auditoitu DNV:n toimesta. Sertifikaatti tullaan myöntämään meille kevään aikana. Samoin on suoritettu laatu- ja ympäristöjärjestelmien (ISO 9001 ja 14001) mukaiset uudelleen auditoinnit. Työolosuhteiden parantamiseen ja energiansäästöön tähdännyt koko tehtaan käsittänyt ilmanvaihdon ja lämmityksen uusinta sekä LED-valaistuksen asennustyö on saatu päätökseen. Sähkönkulutus on laskenut selkeästi ja työolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi. Samoin on jatkettu sekä yleisen siisteystason parantamista että työpisteiden järjestämistä ja standardisointia. Uskomme että itsekin huomaatte eron seuraavalla vierailullanne. Tervetuloa tutustumaan tehtaaseemme.

Ymmärrämme, että tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa. Siitä huolimatta sitä tarvitaan, sillä esimerkiksi terästen elokuun tehdastoimitukset meidän on tilattava tällä viikolla eli viikon 17 aikana. Käytännössä meidän siis pitää tietää jo aika pitkälti syyskuun tarpeemme! Ennusteistanne on suuri apu myös ensi tilikauden (1.7.2017-30.6.2018) budjettia laadittaessa. Kaikki mahdollinen ennustetieto syksyn 2017 osalta on meille avuksi. Toivottavaa olisi, että tällä kertaa osaisimme ennakoida tulevat tarpeet paremmin eikä yhtä suurta poikkeamaa budjetin ja toteutuman välille pääsisi syntymään.

Vaikka kesä ei ole vielä edes alkanut, pyydämme teitä kuitenkin jo nyt huomioimaan, että kesälomakausi lähenee. Olemme päättäneet, että tehdastamme ei hyvän palvelukyvyn säilyttämiseksi suljeta kesällä yhdeksikään viikoksi. Heinäkuussa toimimme toki normaalia pienemmällä miehityksellä mutta tuotannon kaikki vaiheet ovat käytettävissänne. Mikäli mahdollista, pyrkikää huomioimaan omat kesälomanne ja tarpeenne hyvissä ajoin jotta ruuhkaa ei syntyisi sen paremmin kesä- kuin elokuullekaan.

Teemme parhaamme jotta hankala toimitustilanne saadaan palautettua normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Yhteistyöllä ja töiden oikealla ohjauksella pystymme minimoimaan myöhästymien aiheuttamat harmit kunnes tilanne on taas täysin tasapainossa. Toivotamme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksellista loppuvuotta.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Syksy 2016

Syksy on kulunut sään puolesta aurinkoisissa merkeissä. Vihdoinkin myös Suomen taloudessa on jonkinlaisia valonpilkahduksia. Alihankintamessuilla tunnelma oli yleisesti ottaen positiivinen ja kävijämäärässä rikottiin aikaisempi ennätys. Suuri kiitos kaikille osastollamme vierailleille, oli jälleen kerran miellyttävä tavata ja vaihtaa kuulumisia. Suurimmalla osalla metalliteollisuuden alihankkijoista työtilanne on melko hyvä ja usko parempaan tulevaisuuteen on hieman palautunut. Erityisesti telakkateollisuudesta ja puunjalostusteollisuudesta on saatu kuulla todella hyviä uutisia. Valitettavasti kaikilla aloilla tilanne ei ole näin hyvä, mutta parempaan päin on selkeästi menty verrattuna viime vuoteen. Talouden ennustettavuus on kuitenkin edelleen heikko ja yritysten reagointi erilaisiin signaaleihin on nopeaa. Joka tapauksessa toivomme ja odotamme meidän asiakaskuntamme tilanteen keskimäärin joko säilyvän nykyisellään tai hieman paranevan.

Jame-Shaftin vuosi on ollut hyvä ja nousujohteinen. Tosin kuukausittaiset vaihtelut ovat suuria ja tilauskannan lyhyydestä johtuen ne näkyvät heti tehtaallamme. Joka tapauksessa kesäkuun lopussa päättynyt tilikausi oli liikevaihdolla mitattuna kaikkien aikojen suurin ylittäen 11milj. €.  Kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna tuli noin 10%. Kesä ja alkusyksy ovat olleet myös odotusten mukaisia ja tällä hetkellä tilauskantamme on jonkin verran suurempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Voidaan myös todeta, että kysyntä ja kapasiteettimme ovat olleet melko hyvin tasapainossa alkusyksyn aikana. Olemme kuitenkin tottuneen siihen, että tämä tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti suuntaan taikka toiseen!

Kuluneen vuoden aikana asiakaskuntamme on hieman kasvanut ja tuotantoon on tullut edelleen paljon uusia tuotteita. Mustanitrattujen tuotteiden osuus laskutuksestamme on kasvanut, joten keväällä käyttöönotettu uusi uuni tuli todelliseen tarpeeseen. Uunin toiminta on täysin vastannut odotuksiamme toimintavarmuuden ja laadun osalta. Sen valvonta- ja säätömahdollisuudet tuottavat aina samanlaisen lopputuloksen panoksen ja kappaleiden koosta riippumatta. Samoin uusi monitoimisorvi on otettu käyttöön odotusten mukaan ja sille on siirretty sopivia töitä muilta koneilta. Tämä on mahdollistanut entistä paremman kuormituksen tasaamisen ja sitä kautta parantaa myös meidän toimituskykyä. Uusia koneinvestointeja on tälläkin hetkellä valmisteluvaiheessa, mutta lopullisia investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Ainakin pienempien kappaleiden sorvaukseen tarvittaneen uutta konekapasiteettia lähiaikoina sillä siihen kokoluokkaan on tulossa melko paljon lisää työtä. Palataan tähän ja muihinkin koneinvestointeihin seuraavassa tiedotteessa ensi keväänä.

Koneinvestointien lisäksi olemme panostaneet yleisen siisteyden ja järjestyksen parantamiseen koko tehtaalla sekä erityisesti koneiden ympäristössä. Työpisteissä kaikille tarvittaville työkaluille ja mittavälineille on määritelty omat paikkansa ja siisteystasoa seurataan säännöllisesti. Lisäksi työpisteiden ja puhdistamiseen ja muuhun siisteyden ylläpitämiseen on varattu lisää aikaa. Koneilta kerättyjen vaiheaikojen sekä häiriöilmoitusten perusteella olemme pystyneet entistä paremmin kohdistamaan tehostamistoimenpiteet tärkeimpiin ja eniten vaikuttaviin kohteisiin. Myös tiedottamiseen tuotannossa on kiinnitetty erityistä huomiota ja siinä pyritään mahdollisimman suureen visuaalisuuteen. Tuotannon omia palavereja varten on lisäksi varusteltu erityinen nurkkaus, jossa lyhyiden palaverien pitäminen onnistuu mukavasti ja joutuisasti.

Tämän hetken suurin käynnissä oleva investointi liittyy tehtaamme ilmanvaihtoon ja lämmitykseen. Lisäksi koko alueella valaistus uusitaan käyttäen energiapihejä ja hyvän valotehon omaavia LED-valaisimia. Tavoitteena on saada säästöjä sähkö- ja lämmityskuluissa samalla kun parannetaan ilmanlaatua ja valaistusta. Tämä vaikuttaa henkilöstömme työviihtyvyyteen ja terveyteen sekä parantaa työn tuottavuutta koko tehtaallamme. Tavoitteena on saada työpisteisiin aina tasalämpöinen ja puhdas ilma sekä koko halliin lievä ylipaine jotta ilmanvaihto toimii koko ajan hallitusti. Kustannuksiltaan hanke on suuri, mutta pitkällä tähtäimellä säästöjä syntyy käyttökuluissa samalla kun työolosuhteet paranevat. Tasaisemman lämpötilan ansiosta myös tarkkamittaisten kappaleiden valmistus helpottuu ja hajonta pienenee.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti hyvä kehitys jatkuu ja positiivisuus ja kasvu valtaavat alaa.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Kevät 2016

Kesän jälleen lähestyessä haluamme toivottaa teille aurinkoista ja menestyksekästä kevättä ja kesää 2016. Talouselämän puolella ennusteet ja yritysten odotukset ovat hieman aikaisempaa positiivisempia. Suomen metalliteollisuuden reaalimaailmassa tämä ei ole kuitenkaan paljoa näkynyt. Epävarmuustekijöitä on ollut aivan liikaa sekä maailmalla että täällä meillä itsellä. Suomen yhteiskuntasopimuksen mutkistuminen ja viivästyminen ei todellakaan ole parantanut tilannetta, koko ’näytelmä’ on ollut turhauttavaa vatulointia. Toivottavaa olisi, että myös konepajateollisuuden investoinnit pitkän tauon jälkeen käynnistyisivät, tämä on välttämätöntä kilpailukykymme turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Jame-Shaftin alkuvuosi 2016 on ollut budjetin mukainen.  Loka-marraskuussa 2015 tapahtui hetkellinen tilauskannan ja kysynnän lasku, mutta muuten kysyntä on ollut korkealla tasolla ja varsin tasaista viime kesän huipun jälkeen. Alkuvuonna 2016 laskutuksemme on ollut 5% suurempi kuin viime vuonna.  Tilikauden loppuosa on vielä hieman arvoitus, mutta näyttää siltä, että päättyvällä tilikaudella ylitämme viime tilikauden laskutuksen muutamalla prosentilla.  Tästä kiitos kaikille asiakkaillemme.  Korkeasta käyttöasteesta huolimatta olemme onnistuneet säilyttämään hyvän toimituskyvyn, joka on näkynyt parantuneena toimitusvarmuutena sekä myös saadussa asiakaspalautteessa.  Tämän parannuksen taustalla ovat viime vuonna tehdyt investoinnit, tuotannon muut kehityshankkeet sekä henkilöstön määrän lisäys, kaikkiaan vahvuutemme on nyt 53 henkeä.

Ymmärrämme, että tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa. Siitä huolimatta otamme kiitollisina vastaan kaiken mahdollisen tiedon tulevaisuuden näkymistämme.  Muutokset kysynnässä ovat nopeita, joten erityisen tärkeää tulevien volyymien tietäminen on raaka-aineiden riittävyyden varmistamiseksi.  Suuri osa hankkimistamme raaka-aineista tulee suorina tehdastoimituksia joten niiden toimitusaika on paljon pidempi kuin meillä näkyvissä oleva asiakkaidemme tilauskanta. Kesäloma aiheuttaa katkoksen terästoimituksiin, joten tärkeää olisi jo nyt tietää mihin suuntaan syksyllä mennään. Ennusteistanne on suuri apu myös ensi tilikauden (1.7.2016-30.6.2017) budjettia laadittaessa.

Vaikka kesä ei ole vielä edes alkanut, pyydämme teitä kuitenkin jo nyt huomioimaan, että kesälomakausi lähenee.  Viime vuonna kesäkuun tilauskanta paisui ennätyksellisen suureksi aiheuttaen meillä suuria paineita ja lisäkustannuksia tuotannossa. Positiivinen seuraus oli, että kesäkuun 2015 laskutus on meidän ylivoimaisesti suurin kuukausilaskutus tähän mennessä! Olemme jo nyt päättäneet, että tehdastamme ei hyvän palvelukyvyn säilyttämiseksi suljeta kesällä yhdeksikään viikoksi. Heinäkuussa toimimme toki normaalia pienemmällä miehityksellä, mutta tuotannon kaikki vaiheet ovat käytettävissänne. Mikäli mahdollista, pyrkikää huomioimaan omat kesälomanne ja tarpeenne ajoissa jotta vastaavaa ruuhkaa ei syntyisi kesäkuulle.

Syksyn 2015 tiedotteessa kerrotut uudet investoinnit on otettu käyttöön. Monitoimisorvi on jo jonkin aikaa ollut tuotantokäytössä ja uusi nitrausuuni saatiin käyttökuntoon maaliskuun aikana. Ensimmäiset kokemukset molemmista ovat hyviä ja uskomme niiden vastaavan täysin niille asettamiamme odotuksia ja vaatimuksia. Nitrauksen osalta voidaan merkittävän kapasiteetin lisäyksen ohella todeta, että riskit ovat nyt selvästi pienemmät kun yhden uunin sijasta on käytettävissä kaksi uunia. Kapasiteetin lisäyksen ansiosta uusien tuotteiden tarjouskyselyt ovat tervetulleita! Viime vuoden alussa käynnistettyä projektia jonka tavoitteina ovat asetusaikojen pienentäminen ja miehittämättömän käytön lisääminen on laajennettu ja mukaan on otettu myös 5S-menetelmän mukaisia elementtejä työpaikkojen toimivuuden ja järjestyksen parantamiseksi.  Tulokset näkyvät jo monilla työpaikoilla. Tervetuloa tutustumaan tehtaaseemme, viimeisten kahden vuoden aikana on tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Käyttösuhteissa näkyy myös selvää parannusta, kerätyn tiedon perusteella tehdyt parannukset ovat lyhentäneet asetus- ja häiriöaikoja. Tuotantosarjojen koon optimointi ja  varastotasojen uusi määrittely ovat omalta osaltaan parantaneet toimituskykyämme.

Seuraavan tilikauden investoinnit tulevat olemaan kahden viime vuoden ennätyksellisen investointitahdin jälkeen hieman alhaisemmalla tasolla. Tarkkaa investointisuunnitelmaa ei ole vielä tehty, mutta todennäköisesti ainakin sorvaukseen tarvitaan lisää kapasiteettia ensi tilikauden aikana. Tämän kevään ykkösprioriteettina on saada nykyiset, erityisesti uudet koneet toimimaan tehokkaasti. Syksyn tiedotteessa pystymme varmasti taas kertomaan tarkemmin seuraavista investoinneistamme.

Toivottavasti tämän kirjeen alussa mainitut teollisuuden positiiviset odotukset näkyvät pian meidän kaikkien tilauskirjoissa. Yhteistyössä on voimaa, yhdessä pitkäjänteisesti toimintojamme sekä tuotteitamme ja palvelujamme kehittämällä pärjäämme jatkossakin.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy